Datum: 18-01-2022 - 17:23
27
dec
'13

Jeugd 16/17 mag wel stappen, maar geen alcohol in Noordwijkerhout.

De Gemeenteraad heeft afgelopen week bij het vaststellen van de nieuwe Drank- en Horecaverordening een amendement van D66 aangenomen dat er voor zorgt dat 16- en 17-jarigen vanaf 1 januari 2014 kunnen blijven uitgaan. In de nieuwe verordening zoals deze door het college van B&W...

aan de gemeenteraad was voorgelegd, stond een bepaling dat 16- en 17-jarigen vanaf 1 januari 2014 na 23.00 uur niet meer in een horeca-gelegenheid aanwezig mochten zijn.

Naar de mening van D66 en na later bleek ook een meerderheid in de Raad, is de door het kabinet ingestelde leeftijdsgrens van 18 jaar ingesteld om de consumptie van alcohol te door 18-minners te verbieden, niet om ze ook het uitgaan als sociale activiteit te ontnemen. Daarom diende D66 tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een amendement in waarmee deze bepaling niet op 1 januari 2014 ingaat, maar pas op 1 januari 2015.

Als alle betrokkenen (zowel jeugd als horeca-exploitanten) het komend jaar laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen, en de horeca geen alcohol schenken aan 18-minners, kan in de loop van 2014 door de Gemeenteraad het betreffende artikel helemaal uit de verordening worden gehaald.