Datum: 28-05-2023 - 05:05
23
dec
'13

De Zonnebloem in kerstsfeer.

Zaterdag, de kortste dag van het jaar, konden de gasten van de Zonnebloem genieten van de kerstviering in het Victorhuis. Door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers van de Zonnebloem was het Victorhuis in kerstsfeer gebracht. Met de sierlijk gedekte tafels werden...

de gasten meteen in de kerststemming gebracht. En met de koffie met gebak kwam de sfeer er meteen in. Door, voorzitter Henk de Kleer, werden alleen van harte welkom geheten, met name ging de aandacht uit naar de voorgangers in de kerstmisviering, dominee Van der Weide en pastor H. de Groot.

De viering met daarin de bekende kerstliederen had een grote ingetogenheid. Bij het ontsteken van de kaarsen werd gelezen: wellicht méér nog dan een tijd van verwachten, is advent een ‘oefening in zien en kijken, van horen en leren’. Bemoediging vinden in de woorden van de oude profeet Jesaja en zeggen elkaar toe “het wordt licht, ook in de donkerste tijd van het jaar”. Advent is niet enkel de komst van de Heer verwachten, maar deze ook verhaasten door daden van liefde en gerechtigheid.

In de verkondiging gaf dominee Van der Weide met nadruk aan dat Jezus in een gewoon gezin opgroeide, met broers en familie. En, in zijn familiegeschiedenis zijn momenten te vinden die uit leven zijn gegrepen. Hij was als het ware één van ons. Echter, Hij was zonder zonde. 

Na de dienst tijd voor een hapje en een drankje overgaand in een lunch met soep en broodjes. En alle tijd om met elkaar over de dagelijkse dingen te praten en te genieten van al het heerlijks dat door de vele vrijwilligers werd opgediend. Ondertussen kwamen de leden van het koor Candlers binnen.

Enthousiast werd meegezongen met de  prachtige kerstliederen. Het eerste optreden van het koor ging in feite te snel voorbij. Na de pauze, waarin de gasten van al het nodige lekkers werden voorzien, het vervolgoptreden van het koor. Ook nu was het genieten van de door prachtige stemmen gezongen kerstliederen, van harte meegezongen door de gasten. Met een toegift werd het optreden van het koor afgesloten.

Kortom het was wederom een kerstviering waarvan vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem bijzonder goede herinneringen over houden. Een bijzonder woord van dank is voor allen die deze dag tot een plezierig en feestelijk samenzijn hebben gemaakt.

Een kerstwens van de samenstellers van de kerstviering:

Hij die LIEFDE heet,
wordt met Kerstmis MENS.
Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen,
Geest en hart.
Hij zal te zien zijn
in ieder mens die zegt:
“Ik ben er voor jou!”

Foto's PR