Datum: 10-08-2020 - 22:43
20
dec
'13

Kerkgangers krijgen met kerstmis paus-enquête uitgereikt.

Tijdens de kerstdagen worden de vragen van de paus-enquête uitgereikt aan alle kerkgangers in de parochie Sint Maarten in de Bollenstreek waar ook Noordwijkerhout onder valt. Paus Franciscus heeft besloten om wereldwijd de mening te peilen over allerlei vragen rond familie...

en geloof waaraan alle katholieken mogen meedoen.

De pastores van parochie Sint Maarten in de Bollenstreek (Warmond, Sassenheim, Voorhout, Noordwijk en Noordwijkerhout) hebben deze uitnodiging van de paus aangegrepen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich hierover te laten horen.

Eenvoudige vragenlijst
Ter voorbereiding op een bijzondere bisschoppensynode over vragen rond familie en geloof die in 2014 in het Vaticaan in Rome plaatsvindt is er vanuit het Vaticaan een vragenlijst opgesteld met betrekking tot zaken als gezinsplanning (het gebruik van voorbehoedmiddelen) trouwen en samenwonen, de pastorale zorg voor mensen die gescheiden zijn, homoseksualiteit etc. Tot in de haarvaten van de kerk wil de paus horen wat er leeft. De vragen vanuit Rome zijn door de pastores van de parochie Sint Maarten vertaald naar een eenvoudige enquête, die in de kerstdagen aan alle kerkgangers wordt uitgereikt.

Pastoor Goumans: “Zelden bereiken we de haarvaten van de kerk zo goed als juist rond de kerstvieringen. Dan komen mensen massaal luisteren naar het oude bekende verhaal over de geboorte van Christus. Een mooie kans om de indringende vragen van de paus over geloof en samenleven aan mensen mee te geven. Paus Franciscus straalt hoop en inspiratie uit. Het is daarom goed hem te steunen bij zijn verlangen om te horen wat er echt leeft onder mensen. En de antwoorden kunnen ook het pastorale beleid in onze parochie beïnvloeden.”

Ook op de website
De paus-enquête is ook in te vullen via de website van de parochie: www.parochiesintmaarten.nl. De peiling duurt twee weken. Met Driekoningen, 6 januari, stopt de enquête.

Pastoor Goumans: “We hopen dat zoveel mogelijk mensen van welke leeftijd ook de moeite nemen om de enquête in te vullen. Het geeft de paus en ook ons pastores een helderder beeld van wat er rond deze thema’s in ons midden leeft. En het kan ons helpen om met elkaar nieuwe wegen in te slaan. Daarbij geraakt door de open en bemoedigende houding van paus Franciscus. Barmhartig en met vertrouwen. Wie weet hoe dit de kerk kan veranderen!”   

De resultaten van de enquête zullen na Driekoningen worden verzameld , samengevat en opgestuurd naar het bisdom én naar Rome.

Pastoor Goumans: “Als er op grond van de binnengekomen antwoorden reden is om over bepaalde thema’s ontmoeting  en gesprek te organiseren, zullen we dat vanuit het pastorale team zeker in onze parochie met elkaar oppakken. Want kerk-zijn gebeurt toch vooral ter plaatse. Daar waar mensen met elkaar geloof en leven delen.”