20
dec
'13

Siemen van Berkum lijsttrekker GroenLinks Noordwijkerhout.

Bestuursvoorzitter Siemen van Berkum neemt het lijsttrekkerschap over. Oudgediende Jan Brouwer staat op twee en gaat het iets rustiger aan doen. Ook Tom Hoffmans is een oude bekende en stelt zich verkiesbaar op plaats drie. Nieuw is Victor Hoenderbos uit De Zilk op vier...

Op vijf volgt Alice van der Weide-Mulder. Siemen van Berkum en zijn vrouw Geartsje Gietema zijn in 1994 als ‘arbeidsmigrant’ in ons mooie dorp komen wonen en zijn inmiddels meer dan ingeburgerd. Juist omdat het zo’n prachtig dorp is om in te wonen, is Siemen al jaren actief als voorzitter van het bestuur van de lokale afdeling van GroenLinks en lid van de steunfractie. Hij is daarmee goed bekend met de politieke ontwikkelingen in de gemeente.

Siemen is landbouweconoom en werkzaam bij het Landbouw Economisch Instituut in Den Haag. Een goede ontsluiting van de dorpen met openbaar vervoer is voor hem een dagelijkse ervaring. Marcel Vissers, de huidige wethouder namens GroenLinks in het college maakt zich al jaren sterk voor een goed openbaar vervoer. Met Marcel zijn we verzekerd van een krachtige wethouderkandidaat die duurzaamheid hoog op de politieke agenda weet te houden. De LED-verlichting van de openbare wegen is daar een goed voorbeeld van. Hij werkt ook in 2014 graag verder aan verduurzaming, energiebesparing, milieu en afvalverwerking, alle zijn speerpunten van GroenLinks.

Victor Hoenderdos, de nummer vier van de GroenLinkslijst, woont in De Zilk en vertegenwoordigt de belangen van het dorp. Hij is actief in het plaatselijke verenigingsleven en gebruikt zonnepanelen voor energieopwekking. Hij wil veel meer mensen enthousiast maken voor de mogelijkheden van zonne-energie.

 

Alle details van het verkiezingsprogramma en de volledige lijst met kandidaten vindt u binnenkort op de lokale website van GroenLinks Noordwijkerhout: www.noordwijkerhout.groenlinks.nl/