Datum: 05-07-2020 - 22:31
20
dec
'13

Komst van een buurthuis laat nog even op zich wachten.

In de commissievergadering van SAM op 27 november jl pleitte mevrouw Wijnands namens het CDA voor de realisering van een buurthuis in wellicht één van de lege panden in het centrum van het dorp. Het CDA zou daar later met een plan op terugkomen, tijdens de gemeenteraadsvergadering...

van afgelopen donderdag diende men een motie in voor het realiseren van het buurthuis voor ouderen. Het CDA had de plannen overgenomen van de gemeente Teylingen die daar al ervaringen mee had. Maar de meeste andere partijen en ook wethouder Bas de Haas vonden ondanks dat het een het sympathiek idee is, wat kort door de bocht om nu over te gaan tot realisering van het buurthuis.

Men wil eerst in kaart gaan brengen wat er al voor de ouderen te doen is en en of er wel behoefte is aan een buurthuis in Noordwijkerhout. Maar ook de kosten die een buurthuis (ondanks de hulp van vrijwilligers) met zich mee zouden gaan brengen, moeten volgens de andere partijen en de wethouder eerst eens goed onderzocht gaan worden. Het CDA had aan het eind van de discussie te weinig voorstanders voor de motie en daardoor ging uiteindelijk deze niet in stemming en het CDA gaat nu afwachten hoe de nadere onderzoeken gaan lopen.