13
dec
'13

Verslag Politiek Café over gemeentelijke samenwerking.

Het derde politiek café in Noordwijkerhout stond in het teken van de gemeentelijke samenwerking tussen onze gemeente, Lisse, Teylingen en Hillegom. Na twee succesvolle avonden konden de aanwezigen op deze avond verschillende kanten van het verhaal horen uit de praktijk...

De afgelopen weken zijn er prikkelende posters verspreid over een samenvoeging van voetbalverenigingen tot FC Bollenstreek, een dreigende sluiting van de bibliotheek en het gemeentehuis als anti-kraakpand. Voor de meeste mensen is de discussie rondom de gemeentelijke samenwerking een “ver van mijn bed”-show. Om dit te doorbreken was Leon Floor als voorzitter van de klankbordgroep gevraagd de avond te starten door een overzicht te geven van de afgelopen jaren op bestuurlijk gebied. Hij benadrukte dat de samenwerking niet zal leiden tot een verarming van Noordwijkerhout en De Zilk; de vijf domeinen waarin de gemeenten gaan samenwerken zijn ‘Veiligheid en Openbare orde’, ‘Sociaal domein’, ‘Economische zaken’, ‘Ruimtelijke ordening’ en ‘Infrastructuur’. Het belang van de samenwerking werd benadrukt door de bezuinigingen van de rijksoverheid, de extra zorgtaken die gemeenten op hun bordje krijgen voor minder geld, een sterke Bollenstreek naar buiten toe en minder regeldruk voor inwoners en ondernemers.

 

Na een introductie door Leon Floor gaf Alinda Wolthuis een presentatie over de fusie van de gemeente Katwijk aan den Rijn. Als trotse inwoner van Valkenburg gaf zij aan dat het dorp zich achtergesteld voelt ten opzichte van het dorp Katwijk; terwijl in Valkenburg de broekriem moet worden aangehaald, wordt de boulevard van Katwijk opgeknapt en komt er een cultuurcentrum. Volgens Wolthuis ligt dan ook de prioriteit van de gemeente bij Katwijk, ten koste van Valkenburg. Door de fusie is het culturele erfgoed van Valkenburg in gevaar gekomen, zijn lokale voorzieningen verdwenen, en voelt men zich onvoldoende vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Kortom, de fusie in Katwijk kende nogal wat haken en ogen, en de aanwezigen werden dan ook gewaarschuwd om niet te happig te zijn op een fusie.

 

De derde en laatste gastspreker was wethouder Kees van Velzen uit Teylingen. Als een rasechte Voorhouter heeft hij de fusie ook van dichtbij meegemaakt, maar hier ging het aanzienlijk beter. Onder het motto “we gaan voor de meest succesvolle fusiegemeente van Nederland” werd veel aandacht geschonken aan de voorbereidingen, onder andere door veel gesprekken te voeren met de inwoners van de drie dorpen. En volgens Van Velzen zijn voor een nieuwe en geslaagde fusiegemeente vier kenmerken van belang: goede dienstverlening, geen overbodige uitgaven, kwaliteit van de buitenruimte, en het contact met de inwoners niet verliezen. Dat betekende dus ook het contact met de inwoners van de kleinste gemeenschap, Warmond. Dankzij de vier succesfactoren wordt de gemeente Teylingen zowel door de wethouder als in landelijke vergelijkingen beschouwd als een succesvolle fusiegemeente.

 

De pauze bood ruimte voor de aanwezigen om de twee tegenovergestelde praktijkvoorbeelden rustig te laten bezinken. De discussie na de pauze liet zien dat de gemeente Noordwijkerhout duidelijke afspraken moet maken in de gemeenschappelijke regeling, zodat het niet mogelijk wordt dat lokale voorzieningen verdwijnen. Het behoud van de eigen identiteit werd dan ook door de aanwezigen een warm hart toegedragen.  Tegelijkertijd besefte men ook dat de Bollenstreek één krachtig geluid nodig heeft richting de andere overheden, zowel de provincie, het Rijk als bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam met de duizenden toeristen elk jaar. Naast de economie en het toerisme werd ook het domein Zorg bestempeld als een prioriteit voor de gemeenschappelijke regeling. Waar samenwerken wenselijk en beter is, moet dat worden gedaan. Als het echter lokaal kan, moet het lokaal blijven. De avond werd dan ook goed samengevat met de uitspraak “we moeten alert en kritisch zijn, en stel vooral veel vragen over deze samenwerking”. Er waren veel lokale politici aanwezig, die goed konden zien wat de stemming was onder de aanwezigen. Na afloop kon iedereen dan ook op informele wijze verder praten over dit onderwerp. Het is en blijft voor de meeste inwoners een taai onderwerp, maar het politiek café heeft wel de aanwezigen een beter beeld gegeven over de samenwerking, en het mogelijke toekomstperspectief.Op maandag 24 februari organiseren wij het vierde politiek café. In aanloop naar de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad zal deze avond worden ingericht als een interactieve stem- en discussieavond. De aanwezigen zullen een beter idee krijgen van de standpunten van de partijen, wat hopelijk zal bijdragen aan hun stemkeuze. Tot dan!

 

Voor meer informatie over het Politiek Café , kijk op de website of like de Facebook pagina. Het Politiek Café wordt op het initiatief van het CDA Noordwijkerhout - De Zilk georganiseerd.

Foto's redactie BON.