Datum: 22-05-2022 - 13:00
29
nov
'13

Bewoners en voormalig bestuur SHB-wonen onthullen bouwbord “Nieuw Puyckendam”.

Vrijdagmiddag 29 november is door verschillende bewoners van "Oud Puyckendam" en door het voormalig bestuur van SBH-Wonen, het bouwbord voor “nieuw Puyckendam” feestelijk onthuld. Na de onthulling werd er door wethouder Knapp, de heer Verkade directeurbestuurder...

van Woningstichting Sint Antonius van Padua en de heer Boer directeur De Vries & Verburg een woordje gedaan en daarmee de officiële start gegeven voor de bouw van “nieuw Puyckendam”.

Historie
Op 11 februari 2004 is door het bestuur van Woningstichting Sint Antonius van Padua en SBH-Wonen een intentieovereenkomst getekend, met als hoofdonderwerp de toekomst van het onroerend goed van het complex Puyckendam. Vanaf die tijd zijn verschillende varianten de revue gepasseerd. Uiteindelijk is in goed overleg met de gemeente, bewoners van Puyckendam en de omgeving, gekozen voor het huidige plan. Het plan omvat de bouw van 126 levensloopbestendige woningen met daarbij een algemene recreatieruimte en een aantal zorg gerelateerde voorzieningen.

Plan
Eind augustus 2012 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Woningstichting Sint Antonius van Padua en SBH-Wonen, waarna eind 2013 Woningstichting Sint Antonius van Padua groen licht heeft gegeven voor de sloop van oud Puyckendam en de vervangende nieuwbouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk. Gestart wordt met het blok woningen naast de Victorschool en eind februari/begin maart 2014 volgt de bouw van de eerste twee blokken aan de overkant van de straat, waar op dit moment nog sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

Huidige bewoners
Alle oorspronkelijke bewoners van Puyckendam zijn intussen gehuisvest in het deel van oud-Puyckendam dat nog een kleine anderhalf jaar blijft staan. Daarna verhuizen de bewoners naar de nieuwbouw. Woningstichting Sint Antonius van Padua is de bewoners er dankbaar voor dat zij hebben meegewerkt aan de plannen, ondanks dat de meesten behoorlijk op leeftijd zijn.

Foto's redactie BON.