Datum: 22-01-2020 - 10:00
29
nov
'13

Regioleiding brandweer: D66 doet aan "burgemeestertje pesten".

In de commissievergadering BAM zouden de (aanvullende) vragen beantwoord worden, die de heer Wiebes namens de fractie van D66 gesteld had met betrekking tot de aanrijtijden van de brandweerkorpsen bij een brandmelding. Maar volgens burgemeester Goedhart zit er ondanks...

een onlangs gehouden gesprek tussen de Noordwijkerhoutse brandweermensen en de korpsleiding van Brandweer Hollands Midden "toch nog ruis op de lijn". Dit bleek ook uit de signalen die bij de fractie van D66 na het gesprek van vorige week maandag waren binnengekomen.

Districtscommandant van de regionale Brandweer Hollands Midden de heer Baardscheer voerde vorige week maandag het gesprek met de Noordwijkerhoutse brandweermensen en volgens hem kwamen de vragen die in de vorige BAM-commssievergadering gesteld waren uit het brandweerkorps zelf. De heer Wiebes van D66 kon dat in deze commissievergadering weerleggen en aangeven dat alle vragen over dit onderwerp in die commissievergadering van hem en zijn fractie afkomstig waren en niet vanuit het korps.

Zo'n uitspraak geeft volgens de heer Wiebes wel een bepaald wantrouwen aan vanuit de brandweerleiding richting het Noordwijkerhoutse korps. De heer Baardscheer en de leiding van het brandweerkorps vinden dat de brandweermensen van het Noordwijkerhoutse korps niet meer met de politiek moeten praten!!!! Maar stelde de heer Wiebes, men gaat juist praten omdat men zich niet gehoord voelt door de brandweerleiding.

De heer Wiebes gaf zelfs aan dat door de heer Baardscheer van de brandweerleiding de term "burgemeestertje pesten" werd gebruikt, dit om de vele vragen die door D66 over dit onderwerp aan burgemeester zijn gesteld. Wiebes vindt het onacceptabel dat de heer Baardscheer zich tegenover zijn ondergeschikten, zich zo uitlaat over een omgeving (gemeenteraad) waar een democratische controle over o.a. veiligheidszaken wordt uitgeoefend. Blijkbaar heeft de korpschef weinig inzicht over de Noordwijkerhoutse politieke situatie, waarbij men niet op de man speelt maar er gesproken wordt over de (veilige) inhoud. Wiebes denkt ook dat er nog steeds een frictie zit tussen de Brandweerleiding en het Noordwijkerhoutse korps.

Burgemeester Goedhart kende de gebruikte term "burgemeestertje pesten" niet en als er nog steeds ruis is op de lijn dan moet het weer terug en zal daar tussen het korps en de leiding nogmaals over gesproken moeten worden. De heer Wiebes hoopte daarbij dat burgemeester Goedhart als portefeuillehouder een bemiddelende rol in gaat spelen.

Het onderwerp komt de eerste volgende BAM-vergadering weer aan de orde en hopelijk dan wel met antwoorden. U kunt de hele discussie van afgelopen donderdagavond nogmaals beluisteren, bij menu - punt 16. de rondvraag van de BAM commissievergadering, klik hier.

Foto brand bedrijfspand Gieterij Gravendam.