Datum: 08-08-2022 - 23:59
31
okt
'13

Bedrijventerrein Gravendam als beste uit EER-onderzoek Holland-Rijnland.

Bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout is bij de rapportage van "Economische Effectrapportage Bedrijven- terreinen Holland-Rijnland" (EER) als beste naar voren gekomen. 21 bedrijventerreinen uit de Holland-Rijnland regio werden onderzocht, waarbij de conclusie een scherp beeld...

geeft van de economische kwaliteit en toekomstpotentie van deze 21 bedrijfsterreinen. Bedrijfsterreinen en gemeenten kunnen met de uitkomst van dit EER-rapport hun voordeel meedoen. De EERs geven immers inzicht in hoe ‘courant’ de bedrijventerreinen zijn vanuit het marktperspectief op dit moment en hoe ze zijn opgewassen tegen de toekomstige, veranderende marktvraag naar bedrijventerreinen in Holland-Rijnland.

De 21 terreinen scoren een gemiddeld rapportcijfer van circa 6,5.
In figuur 1 is per terrein aangegeven hoe het heeft gescoord (het totaal aantal behaalde punten) op elk onderdeel dat binnen de Economische Effectrapportage wordt onderzocht. Er konden maximaal 64 punten behaald worden, waarvan 24 punten op de onderdelen Marktwaarde & Geld en Gebiedskwaliteit en 16 punten op het onderdeel Banen. Elk onderdeel bestaat uit een aantal indicatoren en per indicator kon een terrein telkens maximaal 4 (of minimaal 0) punten behalen. Dat betekent dat het onderdeel Banen uit vier indicatoren bestaat, en de onderdelen Marktwaarde & Geld en Gebiedskwaliteit beide uit zes indicatoren.
Klik op de foto voor een vergroting.