Datum: 07-08-2020 - 19:45
09
okt
'13

Lezing behoud en herbestemming bollenerfgoed

Op vrijdag 11 oktober organiseert het genootschap Oud De Zilck een lezing voor leden en andere belangstellenden over de bollenschuren in de Bollenstreek. De lezing wordt gehouden in de zaal van het Parochiehuis naast de pastorie aan de Beeklaan te De Zilk. De lezingenavond...

begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De toegang is vrij.

De lezing wordt gegeven door Marca Bultink. Marca is al vele jaren actief voor de Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed en heeft meegewerkt aan diverse boeken over het bollenerfgoed.

In de Duin- en Bollenstreek heeft de bloembollencultuur een zwaar stempel gedrukt op het landschap en de bebouwde omgeving. Daarvan getuigen de bollenschuren, kwekerswoningen en andere gebouwen die met de teelt en verwerking van bloembollen te maken hebben. In de Duin- en Bollenstreek hebben tussen de 1000 en 1500 bollenschuren gestaan, die vooral in de periode 1920-1960 dienst hebben gedaan voor de bloembollencultuur. Sinds veel schuren niet meer agrarisch in gebruik zijn, worden ze in hoog tempo afgebroken en dreigt dit cultuurhistorisch erfgoed van de Bollenstreek teloor te gaan. De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed zet zich al bijna 15 jaar in voor de bollenschuren en ander waardevol erfgoed van de bloembollencultuur.

Kom luisteren naar het verhaal over de bollenschuren van de Bollenstreek. Voor meer over de werkgroep bezoek de website: http://www.bollenschuren.nl/index.html.