Datum: 26-01-2020 - 22:11
04
okt
'13

Wie komt volgens u in aanmerking voor ‘Vrijwilliger(s) van het jaar’.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de Noordwijkerhoutse samenleving. Als blijk van waardering organiseert de gemeente jaarlijks de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Vindt u dat binnen uw vereniging of maatschappelijke organisatie één persoon of een groep...

vrijwilligers de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdient? Draag deze persoon of groep dan voor om genomineerd te worden. Vermeld bij de aanmelding duidelijk uw motivatie. U kunt tot en met 31 oktober 2013 kandidaten voordragen.

Bij de verkiezing van ‘Vrijwilliger van het jaar’ zijn er twee categorieën te weten:  de individuele vrijwilliger en de groep vrijwilligers.

» voordrachtformulier ‘Vrijwilliger van het jaar’ 2013, klik hier.

De nominaties
Een onafhankelijke jury toetst de voorgedragen kandidaten en nomineert in beide categorieën drie kandidaten. U vindt de criteria op het voordrachtformulier. De genomineerden worden bekend gemaakt via het Noordwijkerhouts Weekblad en de gemeentelijke website. Zowel de voordrager als de genomineerde(n) worden hiervan op de hoogte gesteld.

Digitaal stemmen
Via de gemeentelijke website kan in de periode van 12 november tot en met 3 december digitaal worden gestemd op de genomineerden. Per categorie kan per huishouden (IP-adres) eenmaal een stem worden uitgebracht Diegenen die niet in staat zijn digitaal hun stem uit te brengen, kunnen hiervoor terecht bij het Wmo Adviescentrum, Via Antiqua 23 in Noordwijkerhout.

Bekendmaking
De vrijwilliger(s) met de meeste stemmen worden tijdens een feestelijke avond ter gelegenheid van de ‘Dag van de Vrijwilliger’ op maandagavond 16 december 2013 bekend gemaakt. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging, maar u kunt deze datum alvast in uw agenda reserveren.

De prijs
Zowel de individuele vrijwilliger als de groep vrijwilligers die de eretitel behaalt, ontvangt een oorkonde, een sculptuur en € 250.- om te besteden aan het vrijwilligerswerk binnen de eigen organisatie/vereniging. 

De gemeente Noordwijkerhout ziet uw voordracht voor een individuele vrijwilliger of een groep vrijwilligers voor de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ met belangstelling tegemoet.

Jorrit de Bruin van St. Jeanne D'arc en Toneelvereniging ODI "Vrijwilligers v.h. jaar 2012"