Datum: 22-09-2020 - 13:22
22
sep
'13

Omwonenden 's Gravendamseweg zijn overlast zat, klachtenbrief naar gemeente.

Op 19 augustus is er een klachtenbrief binnengekomen bij de gemeente van verschillende omwonenden van de 's Gravendamseweg. In de commissievergadering van BAM die afgelopen donderdag werd gehouden, vroeg PvdA-raadslid Janson zich af of de gemeente al een reactie had gegeven...

Burgemeester Goedhart die de klacht in zijn portefeuille heeft, gaf aan dat de brief via een normale procedure in behandeling was.

Volgens Janson betrof de brief een aantal klachten van overlast die men ervaart door een mogelijk "teveel" aan buitenlandse arbeidsmigranten, die in een tweetal panden op de 's Gravendamseweg wonen. Het onderwerp van teveel bewoners in een pand in deze hoek, is al eens eerder ter sprake is geweest, aldus Janson. Hij wilde graag weten wanneer er weer een update kwam over dit onderwerp in het algemeen, periodiek staat dit onderwerp geregeld op de BAM-agenda maar hij vond dat de commissie er al een tijdje niets meer van gehoord had. Janson vroeg zich tevens af of er in de afgelopen tijd geen klachten waren binnengekomen behalve dan deze laatste klacht. Volgens burgemeester Goedhart staat het onderwerp in het laatste kwartaal van 2013 gepland en zijn er in de tussentijd geen klachten geweest die in de commissie besproken dienden te worden. Wel heeft de gemeente de afgelopen tijd handhavend opgetreden bij Sollasi.

Navraag door de redactie van BON bij de betreffende bewoners van de 's Gravendamseweg leert, dat er door hen geregeld overlast wordt ervaren van de twee panden bij Piet Gijs. Volgens de klagende bewoners zouden er teveel buitenlandse arbeidsmigranten in de panden gehuisvest zijn. De problemen die de omwonenden ervaren zijn doordat er teveel bewoners in de panden zijn gehuisvest, er te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn en ook de geluidsoverlast die men door verschillende oorzaken ondervindt. De parkeerdruk wordt al als hoog ervaren door de aanwezige horeca op dat punt bij Piet Gijs.

Graag zouden de klagende bewoners zien dat de gemeente, zoals afgesproken in het Bollenconvenant, gaat onderzoeken of er teveel arbeidsmigranten wonen en of de omstandigheden waarin men woont kloppen volgens de regels. Maar de omwonenden willen ook voor de bewoners van de panden zelf dat het een veilig onderkomen is.

In de komende commissievergaderingen van BAM zal het onderwerp en de klachtenbrief nog wel behandeld gaan worden, we houden u op de hoogte.