18
sep
'13

College Noordwijk nu al tegen "raadsvoorstel", Noordwijkerhout wacht vergaderingen af.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gaan niet fuseren. De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen willen met het raadsvoorstel wat nu op tafel ligt wel nauw gaan samenwerken. Volgens het voorstel wat er nu ligt worden alle bevoegdheden op strategische...

onderwerpen bij een Bollenstreek-gemeenteraad neergelegd. Volgens wethouder Van Ast van Noordwijk gaat het daarbij om 85% van de begroting van alle gemeenten waar dan deze Bollenstreek-gemeenteraad over gaat beslissen. Dan is de stap naar een fusie nog maar kleine aldus deze wethouder en het college van B & W van Noordwijk is het dan ook niet eens met dit raadsvoorstel. Binnenkort beslist de gemeenteraad van Noordwijk over het voorstel. (bron: BO)

 

Reactie burgemeester Goedhart namens het college van Noordwijkerhout:
Noordwijkerhout heeft volgens het college tot nu toe zowel in de klankbordgroep als in de stuurgroep een positieve bijdrage geleverd. De voorgestelde samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling valt volgens burgemeester Goedhart binnen het huidige coalitieakkoord.

Komende donderdag bespreekt de Commissie BAM het raadsvoorstel in haar vergadering. Volgende week dinsdag bespreekt het college het voorstel in de collegevergadering. Het college hoopt dan op een unanieme besluitvorming in de 5 raden van de Bollenstreekgemeenten op 30 september.

Voor wat betreft Noordwijk deelt de burgemeester mee: "Het college is ervan op de hoogte dat de lokale partijen in Noordwijk moeite hebben met intensivering van de samenwerking. Het college wacht 30 september af en zal dan zien hoe de raad van de gemeente Noordwijk daarover beslist".