Datum: 12-08-2020 - 19:59
12
sep
'13

Wethouder Knapp, we zijn er uit met de eigenaren over het Bavo-terrein.

Wethouder Knapp heeft tijdens de persbijeenkomst over de gemeentelijke begroting, aangegeven dat hij eindelijk op één lijn ligt met eigenaren (Parnassia-Bavo en Rivierduinen) over de invulling van het Bavo-terrein. Het plan wat beide partijen hebben opgesteld, moet...

nog wel goedgekeurd worden door het College sanering zorginstellingen die altijd het laatste woord heeft als het gaat om beslissingen die zorginstellingen op dit gebied maken. In oktober hoopt de wethouder daar meer antwoord op te krijgen en zal dan tegen die tijd naar buiten brengen wat het plan gaan inhouden.

De gemeente stelde destijds voorwaarden aan de eigenaren voordat het plan zijn goedkeuring zou krijgen van de gemeente. Ten eerste zal er een rondweg aangelegd moeten gaan worden en wil de gemeente dat de Kinderboerderij De Dierenhoeve, de Speelakker, de Engelse Tuin en Het Pesthuis (met een uitbreidingsplan van de Keiebijters als verenigingsgebouw) in de plannen voorkomen.