Datum: 27-09-2023 - 22:51
12
sep
'13

Bouwplan appartementencomplex Schoolstraat "massaal" afgewezen!

Zes eerder ingediende bouwplannen voor de herontwikkeling van de voormalige garage Kokkelkoren in de Schoolstraat, werden bij het eerste stadium van de aanvraag al afgekeurd. Onlangs werd er opnieuw een bouwplan ingediend, maar ook dit plan van een "kleinschalig appartementencomplex"....

is afgelopen woensdagavond tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen door alle partijen afgewezen.

Het bouwplan zou gaan bestaan uit 12 appartementen met een gebruiksoppervlakte van 48 tot 53 m2 en kon de goedkeuring dragen van zowel de welstandscommissie als het college van B&W. Maar de commissieleden van Ruimte en Wonen waren het daar absoluut niet mee eens. De heer Cramer van de VVD was dan ook zeer verbaasd dat de appartementen nu al op Funda te koop stonden, terwijl het nog door deze commissie goedgekeurd diende te worden.

Maar ook alle andere partijen hadden grote bezwaren tegen dit laatste plan. Veel gehoorde bezwaren waren: er staan nog genoeg van dit soort kleine en relatief dure appartementen te koop bij de Coremolen, past niet in het bestemmingsplan, te groot, te massaal, niet passend in deze omgeving, ontwrichting van de woonomgeving en onderzoek laat zien dat de woningbehoefte in Noordwijkerhout op dit moment bestaat uit de vraag naar grotere appartementen en ééngezinswoningen en niet dit type kleine en toch relatief dure appartementen (zie Coremolen).

Wethouder Knapp gaf daarna in zijn betoog aan dat de projectontwikkelaar op eigen risico met het nu al in de verkoop doen van de appartementen, wilde onderzoeken hoeveel belangstelling er was voor deze woningen. De wethouder probeerde met argumenten de commissieleden voor zich en het plan te winnen, maar alle commissieleden waren niet van hun standpunt af te krijgen en keurde dit bouwplan "massaal" af. De wethouder nam het voorstel daarop terug en de projectontwikkelaar zal zijn huiswerk voor de achtste keer opnieuw moeten doen.