Datum: 26-03-2023 - 13:39
05
sep
'13

Gemeente Noordwijkerhout onderzoekt sport- en beweeggedrag.

De gemeente Noordwijkerhout stimuleert een gezonde en actieve leefstijl. Om inzicht te krijgen in het huidige sport- en beweeggedrag van de inwoners heeft de gemeente aan ruim 2.500 inwoners vragen gesteld over hun beweeggedrag en sportdeelname. Het onderzoek Sport, Bewegen...

en Leefstijl is een onderzoek waarmee de sportparticipatie van de inwoners vastgesteld kan worden. De uitkomsten geven de gemeente inzicht in het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van haar inwoners. De gemeente gebruikt deze cijfers voor het stimuleren van een gezondere leefstijl en het gericht aanbieden van ondersteuning hierbij.

Het gemeentelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Sportservice Zuid-Holland. Ruim 2.500 inwoners zijn middels een aselecte steekproef geselecteerd en ontvangen een brief van de gemeente waarin hen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan vervolgens digitaal worden ingevuld via de website www.beweegonderzoeknoordwijkerhout.nl.

Het onderzoek in Noordwijkerhout maakt deel uit van een provinciaal onderzoek dat in dertig gemeenten in Zuid-Holland wordt uitgevoerd.
Foto PR