29
aug
'13

Bestuur draagt Arjan Broekhof voor als nieuwe voorzitter VVSB.

Het bestuur van VVSB draagt tijdens de eerstkomende ledenvergadering eind oktober/begin november Arjan Broekhof voor als opvolger van Gerard Heemskerk en daarmee als nieuwe voorzitter van VVSB. De club staat zoals bekend voor een aantal uitdagingen op financieel, facilitair...

(accommodatie) en technisch gebied. In een reeks gesprekken is duidelijk geworden dat Arjan zich niet alleen in wil zetten om de onlangs gekozen beleidsuitgangspunten tot uitvoering te brengen, maar zelf ook vernieuwende ideeën zal inbrengen. We zijn er hierdoor van overtuigd dat hij de juiste man is om VVSB naar een nieuwe toekomst te leiden.

Arjan (38) heeft een bedrijfskundige achtergrond en staat al weer enkele jaren aan de leiding van een van de grootste werkgevers van Noordwijkerhout, Broekhof Verpakkingen. Hij heeft gevoel voor financiën, heeft bestuurlijke ervaring opgedaan bij onze buren van TV De Boekhorst en beschikt daarbij over een groot netwerk. Bovenal is hij iemand die grote affiniteit heeft met VVSB. Als trouwe supporter en al jaren als betrokken hoofdsponsor van onze club.

Ondanks dat de rol van hoofdsponsor nadrukkelijk is gescheiden en vanuit de stichting VVSB Promotion wordt behartigd, zijn er aanvullende afspraken gemaakt die elke vorm van belangenverstrengeling zullen voorkomen.

Het bestuur van VVSB ziet er naar uit om samen met Arjan en onze vele vrijwilligers verder te werken aan de toekomst van onze vereniging. We gaan er hard tegenaan om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden en nieuwe initiatieven te ontplooien voor alle leden, supporters en betrokkenen van onze club.
Bron: website VVSB

Foto: handtekening sponsorcontract op 21 jubi jl. (klik hier)