Datum: 22-03-2023 - 07:51
29
aug
'13

Sportcoach voor de jeugd Micha Luttik van start

Op 28 juni jl. konden we u al melden dat in Noordwijkerhout en De Zilk, een sportcoach voor de jeugd aangesteld zou worden. Wethouder Bas de Haas heeft op 29 augustus het startsein gegeven voor de activiteiten van sportcoach Micha Luttik. Micha heeft als taak, samen met bestaande...

vakleerkrachten sport, een veelzijdig en gedifferentieerd sport- en beweegaanbod te realiseren. Nadat Bas de Haas de aanwezige kinderen het belang van bewegen had toegelicht, liet gymnastiekvereniging Van Nispen met een streetdance-optreden zien dat bewegen ook nog eens ontzettend leuk is.

Na dit optreden werden in het gemeentehuis de officiële handtekeningen op de overeenkomst gezet. Per 1 augustus is Micha Luttik officieel benoemd als sportcoach voor de jeugd. De Sophia Stichting wordt de werkgever van de sportcoach en ontvangt daarvoor van de gemeente een bijdrage.

De aanstelling van de sportcoach is voorlopig voor 3 jaar. Daarna wordt geëvalueerd of de inzet van de sportcoach wordt voortgezet. De komende tijd gaat de sportcoach aan de slag met het ontwikkelen van activiteiten voor peuters en kleuters en beweegactiviteiten voor kinderen met een motorische achterstand of overgewicht en zal hij alle sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen van 4 – 13 jaar promoten.

Naast een sportcoach voor de jeugd wordt begin 2014 ook een beweegcoach voor senioren aangesteld. Met de inzet van de sport- en beweegcoach stimuleert de gemeente Noordwijkerhout een gezonde en actieve leefstijl onder inwoners.
Foto's redactie BON