27
aug
'13

Egbert van der Weide nieuw bestuurslid Vereniging Dorpsbehoud.

Tijdens de Algemene Jaarvergadering in maart jl. heeft Vereniging Dorpsbehoud afscheid genomen van John van Schoor. John heeft zich vele jaren lang ingezet voor de Vereniging en voor velen was John bekend als inspirator van en voor de verkiezing van het Pand van het Jaar...

Maar liefst 14 jaar lang heeft John zich hiervoor ingezet en (samen met Corrie Hendriks) vele panden die Noordwijkerhout rijk is, voor het voetlicht gebracht. Daarnaast vertegenwoordigde John Vereniging Dorpsbehoud bij het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. (www.chg.duinbollen.geschiedenisbank-zh.nl).

Vereniging Dorpsbehoud is verheugd dat Egbert van der Weide heeft aangegeven de nieuwe verbindingspersoon van Dorpsbehoud voor het CHG te willen zijn; Egbert is tevens algemeen bestuurslid.

Al meer dan 30 jaar is Vereniging Dorpsbehoud actief.
De vereniging zet zich o.m. in om het karakter en de sfeer van ons dorp te behouden door het in stand houden en beschermen van historische panden en karakteristieke straten en pleinen binnen en buiten de bebouwde kom van Noordwijkerhout. Maar ook om het leefmilieu te verbeteren door aanleg van parken en aanplant van groen te stimuleren, alsmede onnodig kappen van bomen tegen te gaan. Dorpsbehoud volgt hiervoor positief kritisch de ontwikkelingen in het centrum en het buitengebied en ook is de Vereniging vertegenwoordigd in de Gemeentelijke Monumenten Commissie.

Ook organiseert Dorpsbehoud jaarlijks de Verkiezing van het Pand van het Jaar en wordt in samenwerking met de Gemeente Noordwijkerhout (een deel van) de Open Monumentendag georganiseerd, maakt Dorpsbehoud deel uit van het MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) en is aangesloten en vertegenwoordigd bij het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.

We zijn echter met een kleine groep enthousiaste actieve leden die het bovenstaande bewerkstelligen. Soms komen we dan ook oren, ogen en deskundigheid tekort. Heeft u interesse om ons, desgewenst op ad-hoc basis, hierin te ondersteunen en heeft u enkele uurtjes per week, maand of kwartaal beschikbaar? Laat ons dat dan weten!
Dan kan via onze website: www.dorpsbehoud.nl of een telefoontje naar de voorzitter: 0252-37 77 91 (Mariƫtte Bergman).

Ook als u sympathisant van onze Vereniging wilt worden kan dat al vanaf EU 7,50 per jaar en wordt u van harte uitgenodigd u via de website hiervoor aan te melden.