12
aug
'13

Uw kans om mee te praten over de toekomst van Noordwijkerhout en De Zilk.

De gemeenteraad organiseert op maandag 2 september een bijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het gemeentehuis, begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. U bent van harte welkom om met elkaar te discussiëren...

over de volgende 5 thema’s:

•    Sociaal domein (welzijn, zorg, volksgezondheid)
•    Openbare orde en veiligheid
•    Economie en toerisme
•    Infrastructuur (verkeer, wegen, openbaar vervoer)
•    Ruimtelijke ordening.

Presentatie
De bijeenkomst begint met een presentatie. U ontvangt informatie over het proces tot nu toe. De gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek hebben 36 samenwerkingsafspraken gemaakt. Vervolgens is er een intensief traject gestart met deskundigen en belanghebbende organisaties. Bureau Blaauwberg heeft daarover een rapport gepresenteerd. De gemeenteraden zullen vervolgens tot een besluit over de samenwerking moeten komen.

Laat uw mening weten
De gemeenteraad van Noordwijkerhout wil geen besluit nemen voordat de raad uw mening heeft gehoord. U kunt op 2 september uw mening geven over vorm en inhoud van de samenwerking door mee te praten over de 5 genoemde thema’s. De discussie vindt in groepjes plaats aan de hand van stellingen. Hierdoor kan de gemeenteraad zich een beeld vormen over wat er onder de inwoners leeft, zich een oordeel vormen en vervolgens komen tot een besluit dat goed is voor onze gemeente. Ook kunt u inspreken over de bestuurlijke toekomst in Noordwijkerhout tijdens een vergadering van de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen op 12 september. Uw inbreng stelt de gemeenteraad zeer op prijs.

Besluitvorming
Iedere gemeente in de Duin- en Bollenstreek organiseert op 30 september een raadsvergadering in haar gemeente. Afgesproken is, dat de gemeenteraden gelijktijdig in hun eigen gemeenteraadsvergadering besluiten over hoe de bestuurlijke samenwerking in de Duin- en Bollenstreek het beste tot stand kan komen. Het gaat dan niet alleen om de inhoud, maar ook om de wijze waarop dat het beste kan gebeuren.

Meer informatie
Relevante stukken over de bestuurlijke samenwerking treft u aan op de gemeentelijke website: klik hier.