Datum: 12-07-2020 - 10:52
25
jul
'13

Uitslag van de poll: Welke politieke partij heeft op dit moment uw voorkeur?

Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden, BON heeft via een poll aan bezoekers gevraagd hoe men op dit moment over de "plaatselijke politiek" denkt. Wellicht kunnen de politieke partijen met de uitslag, de komende maanden tot aan de verkiezingen,..

er nog hun voordeel meedoen. Opvallend in de uitslag is wel dat met de meeste (27%) van de in totaal 731 stemmen, men op zoek is naar een nieuwe politieke partij die hun belangen kan gaan behartigen. Welke partij dat moet gaan worden is natuurlijk de grote vraag?

Bind van Vincent Smit heeft nog niet definitief ja gezegd, maar we horen in de politieke wandelgangen ook van een andere nieuwe partij die zich wil gaan mengen in de gunst van de Noordwijkerhoutse en Zilkse kiezer. Zodra men zich bekendbaar maakt zullen we u dat melden. Vlak voor de verkiezingen zullen we nogmaals een poll in de politieke strijd werpen en kunnen we kijken hoe het politieke landschap er dan voor staat in ons dorp.

Hieronder vindt u de poll uitslag in % van 731 stemmen.