Datum: 29-09-2020 - 19:22
12
jul
'13

Opknapbeurt en fietsstroken voor de Schippersvaartweg.

De gemeente heeft opdracht gegeven voor reconstructie- werkzaamheden aan de Schippersvaartweg. Het betreft het gedeelte buiten de bebouwde kom, vanaf de rotonde bij de Schelftweg tot aan de Leidsevaart. De weg zal opnieuw worden aangelegd en om de veiligheid op...

deze weg te verhogen, wordt er aan beide zijden van de weg fietsstroken aangelegd. De kosten voor de reconstructie zijn € 699.017,- en werkzaamheden zullen in het najaar gaan plaatsvinden.