Datum: 08-08-2020 - 02:40
12
jul
'13

Plan voor kleinschalig appartementencomplex op terrein garage Kokkelkoren.

Een eerder ingediend plan voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige garage Kokkelkoren Schoolstraat 39-43a, kon toen niet de goedkeuring dragen van het college van B&W. Onlangs is er een nieuw plan ingediend en het betreft een kleinschalig appartementencomplex....

In het bestemmingsplan Centrum is voor dit gedeelte van de Schoolstraat al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen van bedrijf naar wonen. Het college heeft het aangepaste plan ter instemming voorgelegd aan de commissie Ruimte en Wonen.