Datum: 12-12-2019 - 12:23
05
jul
'13

Asbest gevonden tussen puin voormalig terrein Bowling Oostdam.

In commissievergadering van BAM gaf raadslid Dormolen (VVD) aan, dat hij is aangesproken door bewoners van het Victoriapark in de Victorwijk. De bewoners gaven bij de heer Dormolen aan verontrust te zijn, omdat men vernomen had dat er asbest gevonden zou zijn op het...

terrein van de voormalige Bowling Oostdam aan de Kerkstraat. Op het al een paar jaar braakliggende terrein, ligt nog puin van de voormalige gebouwen van Bowling Oostdam. Dit puin kon tot nu toe door de eigenaar om o.a. fiscale redenen nog niet afgevoerd worden, door bemiddeling van wethouder Knapp met de belastingdienst kon het opruimen onlangs in mei wel van start gaan.

De omwonenden constateerden dat op enige dag er een bouwkraan aan de slag ging om het puin op te ruimen, maar in loop van de week was hij ook al weer snel vertrokken. Kort daarna deed het verhaal de ronde dat er asbest gevonden zou zijn. Dormolen wilde graag van de wethouder weten of dit verhaal klopte, wat er aan gedaan gaat worden en op welk termijn.

Wethouder Knapp gaf aan dat er asbest gevonden is en dat het om gebonden asbest (beton) of te wel eternit gaat. Dit kan alleen gevaar opleveren als men gaat boren of bij het kapot slaan. Dit soort asbest valt onder de laagste veiligheidscategorie, dit betekent het minst risicovolle gevaar voor de volksgezondheid. De wethouder gaf aan dat het asbest voor de bouwvak opgeruimd zal worden. Tevens zal er een waarschuwing op de hekken komen dat men ivm de gevonden asbest er niet overheen moet klimmen (BON: wellicht eerst het grote gat in het hek dichtmaken, zie foto).

Het bevreemde raadslid Dormolen ook dat de omwonenden niet door de gemeente zijn gewaarschuwd, volgens hem spelen er regelmatig kinderen op het terrein waar ze makkelijk op kunnen. Asbest kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid en daar moet men daar zorgvuldig mee omgaan. Wethouder Knapp gaf aan dat hij niet kon vertellen of het bij de gemeente al bekend was en als dat zo was, dat de omwonenden geïnformeerd hadden moeten worden. De heer Dormolen gaf aan dat later bij navraag de bron, een mailwisseling was tussen een ambtenaar en één van de omwonenden. De omwonenden zullen alsnog geïnformeerd worden door de gemeente.