Datum: 26-02-2020 - 10:39
26
jun
'13

Oud-pastoor van der Plas overleden.

Op zondag 23 juni is voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden de zeereerwaarde heer Hubertus Petrus Radbodus Antonius van der Plas. Beter bekend in Noordwijkerhout als pastoor van der Plas van de St. Jozefkerk. Hij is geboren op 25 mei 1932 te Wassenaar...

en priester gewijd op 23 mei 1959.

Bert van der Plas was na zijn wijding achtereenvolgens kapelaan in Reeuwijk (1959), in Rotterdam (1962) en in Zoeterwoude (1967). In 1968 werd hij kapelaan van de parochie St. Adrianus te Naaldwijk en nog in datzelfde jaar voor het dekenaat Westland benoemd voor de catechese in het lager onderwijs en tot assistent in de parochie St. Adrianus te Naaldwijk.

Op 1 oktober 1982 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie St. Jozef te Noordwijkerhout. Een benoeming die in 1986 (in solidum) werd uitgebreid met de parochies St. Victor te Noordwijkerhout en H. Hart van Jezus te De Zilk. In 1992 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochie St. Jans’ Onthoofding te Zoeterwoude, in 1994 tevens tot pastoor van de parochie St. Laurentius te Stompwijk. Met ingang van 15 juli 2007 werd hem als pastoor eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Pastoor Van der Plas werd verder op 17 februari 1995 door de bisschop van Rotterdam benoemd tot deken ad interim van de dekenaten Alkemade en Zoeterwoude. Uit die functie kreeg hij eervol ontslag op 1 september 1998.

Bert van der Plas was een blijmoedig mens, die vol hartstocht en op een aansprekende wijze het geloof wist te verkondigen. Hij vond het belangrijk anderen te motiveren zich in te zetten voor anderen. De Kerk heeft hij met grote trouw en inzet gediend. Hij zorgde er goed voor dat hij als priester in zijn parochie op alle belangrijke momenten aanwezig was; open voor een gesprek, een bemoedigend of corrigerend woord. Tot kort voor zijn overlijden bleef hij betrokken bij de pastoraal en als priester dienstbaar aan het geloof van mensen.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mevrouw Annemieke Vijverberg, die jarenlang met grote inzet voor hem heeft gezorgd. Pastoor Van der Plas ligt thuis opgebaard, alwaar geen bezoek. De gehele week is er in Huize Emmaus gelegenheid tot het tekenen van het condoleance register.

De Eucharistieviering bij gelegenheid van de uitvaart zal worden gehouden op zaterdag 29 juni 2013 om 11.00 uur in de kerk St. Jans’ Onthoofding te Zoeterwoude, Zuidbuurtseweg 13. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden in het priestergraf. Vervolgens is er gelegenheid voor een informele ontmoeting.

Van harte beveel ik pastoor Van der Plas in uw persoonlijke gebeden aan en vraag tot zijn intentie te bidden in de viering van de H. Eucharistie

Correspondentieadres:

Annemiek en familie Vijverberg
Hoogstraat 9
2381 BM Zoeterwoude