Datum: 02-06-2020 - 20:28
21
jun
'13

Vergunning bouw poldergemaal Leidsevaart alsnog afgegeven.

In januari werd er door omwonenden bezwaar aangetekend en een zienswijze ingediend, tegen de afgifte van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een poldergemaal nabij Leidsevaart 68. Het college van B&W heeft daarop nogmaals de afgifte bekeken en afgewogen...

tegen het algemeen belang voor de aanleg van het gemaal.

De vergunningaanvrager, het Hoogheemraadschap van Rijnland, heeft volgens de gemeente een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. Daaruit blijkt de noodzaak van het poldergemaal: het poldergemaal wordt op deze plek gesitueerd voor handhaving van het peil in twee afzonderlijke peilgebieden door middel van een zogenoemd vijzelgemaal. Dit kan alleen op de plaats waar de twee locaties samenkomen en die dicht bij boezemwater is gelegen.

Daarnaast is een akoestisch onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat de geluidsbelasting op de woningen binnen de daartoe bepaalde grenzen vallen. Ook is voor het uitzicht zoveel mogelijk rekening gehouden met de omliggende bebouwing. Er wordt een haag om het gemaal geplant om het nog onopvallender in te passen in de omgeving.

Het college heeft op 18 juni jl. op grond hiervan besloten om de (herziene) vergunning in stand te houden.

Waarom een nieuw gemaal in de Hogeveense polder?
De Hogeveense polder wordt sinds 1654 op windkracht bemalen door de Hogeveense molen. Het nieuwe gemaal zal in de toekomst de functie van deze molen geheel overnemen. Vanuit het oogpunt van bedrijfszekerheid en vanuit beheersoverwegingen voldoet de molen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Het opstarten van het gemaal/molen kan bijvoorbeeld niet op afstand, iets wat nodig is om snel te kunnen reageren op een veranderend waterpeil.