Datum: 01-10-2023 - 18:42
13
jun
'13

Nieuwe website gemeente eerder dan gepland.

In de voorjaarsnota van 2013 is het college van B&W uitgegaan van een investering voor een nieuwe website in 2015. Het college heeft in zijn vergadering van 11 juni jl. besloten de geplande investering te vervroegen en aan de raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen...

 

van € 50.000,-. In verband met de strengere eisen voor DigiD is de gemeente wettelijk verplicht om technische verbeteringen aan te brengen in alle kanalen, waarbij Noordwijkerhout gebruikmaakt van DigiD authenticatie. Dat geldt voor het Woz-portaal en voor de gemeentelijke website.

Het Woz-portaal voldoet inmiddels aan de nieuwe eisen. Voor de gemeentelijke website is deze aanpassing niet eenvoudig en vraagt daarom een flinke investering. Omdat de gemeente Hillegom ook bezig is met een nieuwe website, onderzoekt men of de websites gezamenlijk kunnen worden aanbesteed.