Datum: 09-07-2020 - 15:53
27
jun
'13

U kunt kiezen via de poll, maar ook zelf gekozen gaan worden.

Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden, BON is via een poll benieuwd hoe u op dit moment over de "plaatselijke politiek" denkt. Wellicht kunnen de politieke partijen daar hun voordeel nog meedoen. De gemeente Noordwijkerhout organiseert op zaterdag...

29 juni van 10.00 – 12.30 uur een ‘open huis gemeenteraad’ in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk die geïnteresseerd zijn in het gemeenteraadswerk of zich willen aansluiten bij een politieke partij kunnen zich hierover tijdens dit open huis laten informeren. Ook kunnen zij deelnemen aan een fictief raadsdebat onder begeleiding van een zittend raads- of commissielid.

Het programma is als volgt:

-       Doorlopende presentatie over het gemeenteraadswerk, hal gemeentehuis

-       Informatiestands van de in de raad vertegenwoordigende politieke partijen, hal

-       (Eventueel) informatiestands van nieuwe politieke groeperingen, hal

-       Fictieve raadsdebatten om 10.30 u, 11.15 u en 12.00 u, raadzaal

-       Doorlopend filmpje met informatie door de voorzitter van de raad en de
fractievoorzitters, kamer 116.

De politieke partijen bereiden zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op 19 maart 2014 en zoeken kandidaten voor plaatsing op hun kieslijst. Het open huis is ook bedoeld voor degenen die gewoon eens achter de schermen van het raadswerk willen kijken.

Aan de linkerkant van het scherm kunt u bij de poll uw stem uitbrengen en we zullen dat over een tijdje nog eens herhalen.