Datum: 05-08-2020 - 16:02
29
me
'13

Bezwaarschrift tegen nieuw geluidsscherm N206 afgewezen.

Tegen de nieuwe geluidsschermen langs de N206 is onlangs door een omwonende bezwaar gemaakt. De bezwaarmaker had in zijn bezwaarschrift aangegeven, dat het scherm de omgeving ontsiert en dat het scherm niet voldoet want er is nog steeds geluidsoverlast...

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 28 mei 2013 besloten het advies van de commissie Bezwaarschriften over te nemen. Het bezwaarschrift is door deze commissie ongegrond verklaard en zo blijft alles bij het oude.......nieuwe.