Datum: 09-08-2020 - 09:45
24
me
'13

Wederom inloopavond toekomstige Duinpolderweg.

Voor de (economische) toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. Met een goede verbindingsweg (de Duinpolderweg) tussen de N206 en de A4...

kan het (vracht)verkeer buiten de dorpen om rijden. Het doorgaande verkeer dat nu door de dorpen heen rijdt zal daardoor afnemen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in de dorpen en kan het verkeer beter doorrijden. Vanaf 24 mei 2013 ligt de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend tot en met 5 juli 2013.

Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De ontwerp Notitie markeert het begin van de studie naar de milieueffecten van de Duinpolderweg. Het beschrijft de bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor een nieuwe wegverbinding. Daarnaast wordt beschreven op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd in de Milieueffectrapportage (MER). Deze vormt de basis voor besluitvorming over een voorkeursalternatief.

Inloopavond 17 juni 2013
Tijdens de inloopavond kunt u informatie krijgen over het indienen van een zienswijze op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Alle zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De inloopavond vindt plaats op maandag 17 juni 2013 in Hotel Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Inzien
De notitie kunt u downloaden op www.noord-holland.nl/duinpolderweg en is van 24 mei tot en met 5 juli 2013 in te zien bij de: Provincie Noord-Holland, Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Erik van Norren, telefoon: 023 514 42  21. Provincie Zuid-Holland, Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW, Den Haag. Gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom en Noordwijkerhout. Kantoren van Holland Rijnland in Leiden en de Stadsregio Amsterdam.

Bron - Provincie Zuid-Holland