Datum: 08-08-2020 - 02:19
22
me
'13

Nieuwbouwplannen Ireneschool voorlopig in de ijskast.

In tegenstelling tot de gerealiseerde nieuwbouw van de Victorschool, Prinsenhof en de Regenboog en de realisering op dit moment van de Egelantierschool in De Zilk, gaan de nieuwbouwplannen van de Ireneschool voorlopig in de ijskast. Er zijn overheidsplannen dat de opheffingsnorm..

van het aantal leerlingen per school naar minimaal 100 gaat en het aantal leerlingen op dit moment van de Ireneschool ligt rond de 70/80. De Ireneschool verwacht ook niet dat het leerlingenaantal de komende jaren veel zal gaan stijgen. Wethouder De Haas wacht verder af wat het beleid van de overheid gaat worden en of de Ireneschool tzt nog een aanvraag gaat doen voor nieuwbouw.