Datum: 09-04-2020 - 02:17
22
me
'13

Chris Hijnen 60 jaar koorzanger.

Maandag, 20 mei, 2e Pinksterdag, hield het R.K. Herenzangkoor St. Caecilia van de St.Victor parochie te Noordwijkerhout haar jaarlijks koorfeest. Traditie getrouw werd begonnen met een Eucharistieviering met Gregoriaans en Latijnse gezangen en...

als voorganger de Z.E. heer Pastoor A. Goumans. Aan het eind van de H. Mis werd een koorzanger, Dhr. Chris Hijnen, in het zonnetje gezet vanwege het feit dat hij 60 jaar aan een kerkkoor verbonden was.

De heer Hijnen (88 jaar) begon zijn zangers loopbaan in Driehuis en in Bussum en kwam in 1968 op het herenzangkoor van de St. Victorparochie. Dhr. Hijnen heeft altijd als tenor gezongen en hij heeft het Herenkoor gedurende vele jaren gedirigeerd, speciaal bij de vieringen met Gregoriaans gezang. Bij het 40 jarig jubileum als koorzanger in 1993 heeft hij de gouden medaille van de Nederlandse St. Gregorius Vereniging ontvangen.

Bij zijn 50 jarig koorlidmaatschap, 10 jaar geleden, heeft hij namens de St Victor parochie vanwege zijn zeer vele parochiële activiteiten het VICTORKRUIS mogen ontvangen. Bij zijn 55 jaar is er tijdens het koorfeest een klein speldje met 55 op de al verkregen gouden medaille gestoken.

En gisteren spelde Pastoor Goumans een nieuw gouden speldje met 60 op diezelfde medaille als teken dat hij 60 jaar als koorzanger aan het Herenkoor verbonden was. Na een gezellige receptie in ‘t Victorhuis met vele genodigden werd ook nog een zanger, Dhr. Th. Brama, gehuldigd die 12,5 jaar aan het koor verbonden is. De feestcommissie had voor ’s middags nog een boottocht door de bollenvelden op het programma staan. Terwijl het koor altijd goed weer heeft bij het jaarlijks koorfeest regende het nu van het moment van afvaren tot het aanleggen, dit mocht echter de sfeer onder de zangers en hun dames niet hinderen.

Na de boottocht was er een gezellige borrel en een overheerlijk Chinees buffet weer in ’t Victorhuis waarbij enkele zangers een spontane voordracht ten tonele brachten. Mw. Bep v. Parera besloot de avond met een heel mooi, op rijm gemaakt, overzicht van de gehele dag. Al met al een prefect en geslaagd koorfeest 2013.