Datum: 07-08-2020 - 14:24
26
apr
'13

Bewoners maken bezwaar tegen nieuw ontwerpbestemmingsplan voor Zeeburg.

In de commissie R en W werd onlangs het huidige bestemmingsplan Zeeburg behandeld. Het nieuwe bestemmingsplan moest op één punt aangepast worden. Voor de locatie achterin Zeeburg van ongeveer 2 hectare grond, wat als enige van de wijk Zeeburg nog niet bebouwd is,....

is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee kunnen toekomstige nieuwbouwplannen, na toestemming van de Gemeente, worden gerealiseerd.

Omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen het ontwerpbestemmingsplan met daarin de wijzigingsbevoegdheid tbv Zeeburg – westkant. Zij kunnen zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan zoals het er nu ligt, omdat zij als direct betrokkene / belanghebbende het bouwen van huizen op zo’n kleine locatie niet aanvaardbaar vinden.

Volgens de omwonenden is het algemeen bekend dat de wijk al flink vol gebouwd is en de mensen wonen al zo dicht op elkaar. Er werd in de vergadering over Zeeburg gezegd: “dat met de kennis van nu, Zeeburg nooit zo gebouwd had mogen worden..”. Waarom wil men er straks er toch weer meer huizen bouwen? (35 stuks zie bericht).

De ingediende bezwaren bestaan uit dat de politiek vond dat het rommelig was, maar dat is pas sinds een projectontwikkelaar de grond heeft opgekocht. Brittenhuis bestaat uit allemaal doodlopende straatjes waar, waar het nu rustig en veilig wonen is. Als men daar gaat bouwen moet er ook een ontsluitingsweg daar komen en zal dan veel bewegingen en drukte met zich mee gaan brengen. Een waardevermindering van de bestaande huizen door minder ruimte, minder privacy, meer verkeersonveiligheid, meer drukte en de hoge parkeerdruk die er nu al is.

De omwonenden verzoeken de Gemeente dan ook om het ontwerpbestemmingsplan met daarin de wijzigingsbevoegdheid tbv Zeeburg – westkant, volledig te laten vervallen. Graag willen zij betrokken worden bij eventuele toekomstige nieuwe plannen. Het college van B&W zal binnen het termijn zes weken een reactie geven op de ingediende bezwaren.