Datum: 14-07-2020 - 19:03
26
apr
'13

Lintjesregen zorgt voor 5 Koninklijke onderscheidingen in Noordwijkerhout.

Op vrijdagochtend 26 april was er weer de traditionele lintjesregen in ons dorp. Maar liefst 5 Koninklijke onderscheidingen reikte burgemeester Gerrit Goedhart uit aan inwoners van de gemeente Noordwijkerhout. Deze feestelijke ceremonie vond plaats in de hal van het gemeentehuis...


De volgende inwoners van ons dorp zijn onderscheiden:


Mevrouw M.C.J. (Ria) Duivenvoorden-Lindaard
Mevrouw Duivenvoorden-Lindaard (72 jaar) is sinds 1978 vrijwillig actief (geweest) voor diverse organisaties.
-    In 1978 werd zij bestuurslid van de EHBO-vereniging Noordwijkerhout. Zij zorgde voor EHBO-bezetting bij evenementen, beheerde het materiaal, had contact met verenigingen over evenementen, heeft zelf ook vaak hulp verleend en gaf les op scholen. Nog steeds kan op haar een beroep worden gedaan.
-    Zij is sinds 1990 vrijwilliger bij de jaarlijkse Triatlon in Noordwijkerhout en sinds 1992 actief bij de Kerstveiling van Voetbalvereniging VVSB. Sinds 2002 bezorgt zij het ouderenblad ‘Nestor’ bij de mensen thuis.
-    Zij heeft jarenlang gecollecteerd voor diverse goede doelen, zoals de Brandwonden-stichting en (nu nog steeds) de Hartstichting. Zij was voor het Reumafonds jarenlang coördinator en organisator.
-    Zij heeft vele jaren Sinterklaasbezoeken georganiseerd voor het goede doel: de jeugdopleidingen voor ‘Ban Adri’ in India.
-    Sinds 1991 is zij vrijwilligster bij de Stichting Beheer van Maasgaarde in Noordwijkerhout. Hier verzorgt zij het gebouw en helpt bij bijeenkomsten. Ook helpt zij bij de jaarlijkse kerkenveiling van de St. Jozefkerk.
-    Zij was en is nog mantelzorgster voor diverse mensen. Zonder haar hulp zouden deze mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Mevrouw Duivenvoorden-Lindaard wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.W. (Jan Willem) Bod
De heer Bod (85 jaar) was voorheen werkzaam bij het v.m. bedrijfspensioenfonds Grootmetaal. Hij heeft vanaf 1947 vele vrijwillige activiteiten ontplooid en is nog steeds vrijwillig actief.
Hieronder volgt een opsomming van zijn activiteiten:
-    Van 1947 tot 1956 was de heer Bod secretaris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), thans vakbond FNV.
-    Van 1948 tot 1956 was hij leider van jeugd- en jongerenkampen ‘jonge Strijd’, door het NVV georganiseerd.
-    Van 1953 tot 1955 was hij voorzitter van ‘Nieuwe Koers’, de jongerenorganisatie van de PvdA te Dordrecht.
-    Van 1959 tot 1965 was hij begeleider tijdens buitenlandse reizen voor ouderen, georganiseerd door het NVV;
-    Van 1982 tot 1985 bracht hij kerkgangers die slecht ter been waren naar de wekelijkse kerkdienst en bracht hen weer thuis.
-    Van 1990 tot 2008 was de heer Bod voorzitter van bridgeclub ‘Het Juiste Bod’ te Noordwijkerhout.
-    Van 1990 tot heden is hij voorzitter van het Hulpfonds Samenwerkingsraad van Kerken (HSK) te Noordwijkerhout en De Zilk. Hij helpt mensen namens het HSK met het invullen van belastingformulieren en overlegt met de gemeente en met andere instanties over het te voeren beleid en de knelpunten bij financiële hulpverlening.
-    Van 1991 tot 2006 was hij voorzitter van de ‘Gambri Seniorenclub Bridgeclub’ te Noordwijkerhout. Nog steeds organiseert hij en leidt hij het jaarlijkse bridgeweekend van de ‘Gambri Senioren Bridgeclub’ te Noordwijkerhout.
-    Van 2006 heeft hij als hij lid van de beroepingscommissie van de Protestantse Gemeente Noordwijkerhout/De Zilk (De Witte Kerk) veel tijd gestoken in het zoeken naar een geschikte nieuwe predikant en in 2012 heeft hij eenmalig de kascontrole van de boekhouding van deze Kerk verricht.
-    Sinds 2007 is hij actief voor de Voedselbank. Hij werkt mee aan het inzamelen van levensmiddelen bij supermarkten, heeft enkele jaren meegeholpen met het samenstellen van kerstpakketten en bezorgt deze bij de mensen thuis.

De heer Bod wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw S.M.M. (Ineke) Duivenvoorde-Fransen
Mevrouw Duivenvoorde-Fransen, 59 jaar, voorheen werkzaam bij slagerij Klein en tegenwoordig werkzaam bij Woonzorgcentrum De Munnekeweij, ontplooit sinds 1995 (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op het terrein van zorg en kerkelijk leven.
-    Van 1995 tot heden is zij, naast haar baan, vrijwilligster bij het Woonzorgcentrum Munnekeweij te Noordwijkerhout. Zij schenkt eenmaal per week ’s avonds koffie. Zij valt in als het nodig is en schenkt veel aandacht aan de cliënten en regelt van alles voor hen. Ook zorgt zij wekelijks voor de bloemen in de Tuinkamer.
-    Van 2000 tot heden is zij vrijwilligster bij en bestuurslid van de Stichting De Zonnebloem, afdeling Noordwijkerhout. Zij is verantwoordelijk voor de loterij van De Zonnebloem, neemt deel in het regio-overleg, helpt enthousiast mee met de jaarlijkse actie ‘Zon in de Schoorsteen’, met de braderiekraam. Zij coördineert en begeleidt de regiovakanties en zij is sinds twee jaar hiervoor het hoofd van de huishoudelijke dienst. Zij gaat ook mee met de Zonnebloemboot als verzorgende.
-    Van 2008 tot heden verkoopt zij loten voor de jaarlijkse kerkenveiling van de St. Jozefparochie in Noordwijkerhout.
-    Zij staat altijd vrolijk en spontaan klaar om anderen te helpen waar dat nodig is. Zij doet dit op een manier die anderen inspireert en motiveert om op haar manier ook mensen te helpen.

Mevrouw Duivenvoorde-Fransen wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.P.J. (Kees) Breed
De heer Breed, 75 jaar, was werkzaam als bloembollenkweker bij Hobaho te Lisse.
Sinds 1958 heeft de heer Breed een enorme collectie historische bloembollen verzameld en in stand gehouden. Vele rassen werden vroeger (en nu) in de Bollenstreek geteeld. De collectie bevat onder andere tulpen uit de 16e en 17e eeuw, maar ook post-moderne rassen.
Hij stelt het materiaal belangeloos beschikbaar aan veredelaars en botanische tuinen. Onderzoekers en kwekersrechtonderzoekers mogen altijd zijn collectie komen raadplegen.
De collectie is van historische waarde.

Voorts ontplooide de heer Breed de volgende vrijwillige activiteiten:
-    Sinds 1963 is hij lid van de Commissie voor Nomenclatuur en de Bloemenkeuringen van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Hij zet zich als deskundige in voor het herkennen van bolgewassen en het registreren van nieuwe rassen. Hij verrichtte jarenlang ook taxaties.
-    Van 1975 tot 2009 was hij jurylid/keurmeester op vele bloembollenshows via de Vaste Keuringscommissie (VKC). De jureringen zijn bedoeld om te komen tot kwaliteitsverbetering van de gewassen, verbreding van het assortiment en de promotie van tuinbouwproducten. Vanuit de VKC was de heer Breed jurylid/keurmeester op niet alleen Keukenhof, de Lentetuin in Breezand, de Egmonds Bloemenzee, de Westfriese Flora en op de Lenteweelde, maar ook op Wisley en de Royal Horticultural Society shows in Londen en de Chelsea Flower Show. De heer Breed is tot op heden lid van de Daffodil and Tulip Committee van de Royal Horticultural Society in Engeland. Hiervoor reisde hij soms naar Engeland.
-    Van 1985 tot heden brengt hij bolgewassen en vaste planten op de wekelijkse keuring van de KAVB in Lisse. Hij showt wekelijks een collectie in de keuringszaal van de KAVB. Er is daar een expositieruimte, puur educatief, bedoeld voor jonge vakgenoten. In diverse vakbladen worden de inzendingen beschreven.
-    Jarenlang is hij actief geweest voor de Raad van Kwekersrecht.

De heer Breed verricht sinds geruime tijd activiteiten in, dan wel gerelateerd aan zijn voormalige hoofdfunctie als bloembollenkweker, die ten goede komen aan de samenleving. Hij heeft zich ingezet voor het behoud van, en voor het verspreiden van oude bollenrassen en variëteiten, en de kennis hierover.
De heer Breed wordt gekwalificeerd als ‘iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben’ en als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer F.B.M. (Frits) Schrijver
De heer Schrijver, 64 jaar, was tot 2010 werkzaam als hoofd en directeur van Gezinsvervangend Tehuis De Haardstee in Leiden. Hij zorgde ervoor dat de visie op de zorg voor mensen met een beperking werd geactualiseerd. Het ‘ziekenhuismodel’ maakte plaats voor een moderne kijk, gebaseerd op respect en zelfbeschikking. Hij had een vooruitziende blik betreffende de zorg. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Stichting De Haardstee is van grote waarde gebleken. Na zijn pensionering is hij voorzitter geworden van de Stichting Vrienden van de Haardstee. Vanuit deze functie ontplooide hij de volgende nevenactiviteiten:
-    Lid van de Nederlandse Vereniging voor ziekenhuisdirecteuren;
-    4 keer voorzitter van de kwaliteitstoetsingsgroep. Deze groep toetst instanties binnen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op basis van de Inter Institutionele Toetsingsmethode.
-    Lid van verschillende regionale en landelijke overlegplatformen (ROZAS).

Daarnaast ontplooide de heer Schrijver de volgende activiteiten:
-    Van 1978 – 1987 was hij lid en geruime tijd voorzitter van de Oudervereniging van basisschool De Prinsenhof in Noordwijkerhout.
-    Van 1992 – 1997 was hij voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs Noordwijkerhout (SKON). De Stichting was verantwoordelijk voor drie scholen. De heer Schrijver maakte zich sterk voor de ontwikkeling van het huidige basisonderwijs en met name voor het behoud van de aan de tijdgeest aangepaste katholieke identiteit daarvan.
-    Van 1992 – 2007 was hij bestuurslid en lid van Raad van Toezicht van diverse zorginstellingen. Begin jaren negentig werd hij lid van het bestuur van verzorgingshuis Bernardus in Sassenheim. Hij heeft bijgedragen aan het omzetten van het bestuursmodel van een Raad van Beheer naar een Raad van Toezichtmodel. Na de fusie van Bernardus met verzorgingshuis de Wilbert ontstond zorggroep Valent. De heer Schrijver trad toe tot de Raad van Toezicht van Valent. Vervolgens kwam de fusie met RDB, een thuiszorgorganisatie, tot stand. Hierbij is hij ook intensief betrokken geweest.
-    Van 2000 – heden is hij bestuurslid en voorzitter (vanaf 2008) van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Sint Antonius van Padua. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de corporatie een bestuurlijke verandering ondergaan. Het nieuwe Woonzorgcentrum Munnekeweij is tot stand gekomen en de bebouwing op het Hafakkerterrein (BAVO) en de appartementen voor Stichting Philadelphia zijn gerealiseerd. Het proces van de bestuurlijke reorganisatie is mede dankzij de inzet van de heer Schrijver succesvol afgerond. Mede door zijn inspanning is de fusie met SBH-Wonen sinds 1 oktober 2012 een feit en dit betekent veel voor de volkshuisvesting in Noordwijkerhout.
-    Van 2002 – 2006 was hij gemeenteraadslid in Noordwijkerhout.
-    Van 2009 – heden is hij voorzitter van de Wmo-raad Noordwijkerhout.
-    Van 2010 – heden is hij bestuurslid van de Stichting Exploitatie Hospice Duin- en Bollenstreek. Hij is ook actief in de Stuurgroep Palliatieve zorg.
-    Tot heden is hij betrokken bij de St. Jozefparochie. Hij werft gelden en fondsen. Hij was/is lid van de commissie die de gevolgen van de brand in de Porrelhoek (gebouw van de kerk) in kaart heeft gebracht. Hij is betrokken bij het Gemengd Zangkoor Sancta Maria. Hij is voorzitter van de beheercommissie van de Jozefkerk en geeft sturing aan alle activiteiten die met het onroerend goed van de kerkgemeenschap te maken hebben.

De heer Schrijver wordt vanwege zijn bijzondere verdiensten gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.