24
apr
'13

Censuur en verboden boeken: een interactief college in de bibliotheek.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was papier schaars en niet alle boeken mochten zomaar worden uitgegeven. Censuur was aan de orde van de dag en al het drukwerk moest van een zogenaamd k-nummer worden voorzien. Op die manier kon het drukwerk worden teruggeleid...

naar de drukker. Dat bemoeilijkte het produceren van verboden boeken, maar desondanks verschenen er publicaties waarvoor geen toestemming was verleend.

Bij het verstrekken van papier en het goedkeuren van beoogd drukwerk waren tal van instanties betrokken. Zo was er het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, het Rijksbureau voor Papier, de Nederlandsche Kultuurkamer en het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming. Het is interessant om te zien dat er ook tijdens de bezetting aandacht was voor de Boekenweek.

Prof. Dr. Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, verzorgt in de bibliotheek van Noordwijkerhout een interactief college over boeken in de oorlog. Daarbij zal zij orde scheppen in de chaos van alle verschillende instanties en de route die een uitgever moest afleggen om uiteindelijk een boek te kunnen publiceren. Het gaat om een interactief college, dus het stellen van vragen wordt aangemoedigd.

U kunt zich aanmelden voor dit college bij alle vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek. Er is ruimte voor 50 deelnemers en de bibliotheek stelt vooraf inschrijven erg op prijs.

Wanneer: 7 mei 2013
Aanvang: 19.15 (inloop), 19.30 (aanvang)
Waar:de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijkerhout, Herenweg 2
Kosten: € 5 (leden), € 7,50 (niet-leden)