17
apr
'13

Vereniging Dorpsbehoud op zoek naar ondersteuning bij diverse activiteiten.

Vereniging Dorpsbehoud is al meer dan 30 jaar actief binnen de Noordwijkerhouts gemeentegrenzen. De vereniging zet zich o.m. in om het karakter en de sfeer van ons dorp te behouden door het in stand houden en beschermen van historische panden en karakteristieke straten...

en pleinen binnen en buiten de bebouwde kom van Noordwijkerhout. Maar ook om het leefmilieu te verbeteren door aanleg van parken en aanplant van groen te stimuleren, alsmede onnodig kappen van bomen tegen te gaan. Dorpsbehoud volgt hiervoor positief kritisch de ontwikkelingen in het centrum en het buitengebied en ook is de Vereniging vertegenwoordigd in de Gemeentelijke Monumenten Commissie.

Daarnaast organiseert Dorpsbehoud jaarlijks de Verkiezing van het Pand van het Jaar en wordt in samenwerking met de Gemeente Noordwijkerhout (een deel van) de Open Monumentendag georganiseerd, maakt Dorpsbehoud deel uit van het MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) en is aangesloten en vertegenwoordigd bij het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.

We zijn echter maar met een kleine groep enthousiaste actieve leden die het bovenstaande bewerkstelligen. Soms komen we dan ook oren, ogen en deskundigheid tekort. Heeft u interesse om ons, desgewenst op ad-hoc basis, hierin te ondersteunen en heeft u enkele uurtjes per week, maand of kwartaal beschikbaar? Laat ons dat dan weten!
Dan kan via onze website: www.dorpsbehoud.nl of een telefoontje naar de voorzitter: 0252-377791 (Mariëtte Bergman).

Ook als u sympathisant van onze Vereniging wilt worden kan dat al vanaf € 7,50 per jaar en wordt u van harte uitgenodigd u via de website hiervoor aan te melden.