Datum: 11-08-2020 - 21:12
12
apr
'13

De vlag in top voor de nieuwe Maasgaarde.

Op vrijdagmiddag 12 april is het hoogste punt bij de bouw van de nieuwe Maasgaarde bereikt. Dus ging op deze middag de vlag in top en natuurlijk was er na afloop het welbekende "Pannenbier". Hiermee wilde de beheersgroep van de parochiekern St. Jozef en de stichting Maasgaarde,...

een ieder bedanken die aan de nieuwbouw meewerkt en er bij betrokken is. Een toost was er op een snelle voortgang van de bouw en een goede samenwerking in de toekomst met de gebruikers van de Maasgaarde. De vlag werd in de top gehesen door (zie foto) de heren Frits Schrijver (voorzitter beheerscommissie), Cor Peters (bestuur Maasgaarde), Rik Hoekstra (van bouwbedrijf Hoekstra) en natuurlijk Pastoor Goumans en dat deden ze met verve ondanks de soms flinke regenbuien. Het Noordwijkerhoutse schildersbedrijf TH.M. Bader zal al het schilderwerk van de nieuwbouw voor zijn rekening nemen.

Op 25 juni 2010 heeft er een grote brand plaatsgevonden in de Porrelhoek waardoor ook de Maasgaarde heel veel schade opliep. Onder regie van het bestuur van de Stichting Maasgaarde werd de schade aan de Maasgaarde hersteld. Echter het pand van de Porrelhoek had zoveel schade opgelopen dat dit niet meer hersteld kon worden.

Het Parochiebestuur van de St. Jozefkerk heeft daarop een werkgroep in het leven geroepen die als opdracht kreeg te onderzoeken op welke manier de heropbouw van de verloren gegane ruimte herbouwd moest gaan worden. Deze werkgroep heeft diverse mogelijkheden onderzocht waaronder ook het hergebruik van het dekenale centrum. Uit de voorstellen die de werkgroep had uitgewerkt, werd door het parochiebestuur gekozen, voor het realiseren van een multifunctioneel gebouw. Met dit plan kon de Maasgaarde uitgebouwd in de richting van de kerk meer een eenheid gaan vormen met de kerk, de begraafplaats en het kerkplein. Samen met het stichtingsbestuur van Maasgaarde is verder invulling gegeven aan de voorstellen van de werkgroep en is een architect gevraagd  de ideeën verder uit te werken.

Gelijktijdig werden plannen gemaakt over de manier waarop er voldoende geld zou zijn voor de realisatie van dit project. De Parochie heeft in goede samenwerking met de Gemeente en het Bisdom goedkeuring gegeven aan de plannen tot nieuwbouw. Met de hulp van het Skanfonds, de Diocesane Caritas Instelling en de vele Particuliere Sponsors is het benodigde geld bijeen gebracht en kon de opdracht tot de bouw worden gegeven.

In januari 2013 is de aannemer begonnen aan de klus. De bouw voorliep tot nu toe voorspoedig zodat we vandaag 12 april het hoogste punt konden gaan vieren. Vorige week op 22 maart, overleed de voorzitter van Maasgaarde dhr. T. Mulders, hij was zeer begaan met de Maasgaarde en dus ook met de bouw van de nieuwe uitbreiding. Jammer dat hij dit niet meer kan meemaken.

In de loop van dit najaar zal de bouw worden afgerond en kunnen de diverse groepen hun plek innemen binnen het nieuwe gebouw. Naast de scouting en de drukkerij van de parochiekern St. Jozef, zullen ook de Voedselbank en de stichting Barbara hun thuis in het nieuwe pand gaan vinden. Tevens komt er een extra zaal van 90 m2. Via een centrale hal zullen de diverse ruimtes met elkaar verbonden worden, zodat er een multifunctioneel gebouw ontstaat waar veel van Noordwijkerhouters op een plezierige manier gebruik van gaan maken.

Foto's redactie BON.