11
apr
'13

SP fractie ZH stelt vragen over Arriva, want de krant kun je niet altijd geloven.

Onlangs melden we u over een Twitterbericht van fractievoorzitter Harre van der Nat van de SP Zuid-Holland, dat Arriva ondanks de afspraak mogelijk toch af zou willen van de busverbinding naar station Voorhout. Navraag bij wethouder Vissers leerde dat bij de gemeente daar niets...

van bekend was. In de commissievergadering van afgelopen dinsdagavond liet de wethouder, op vragen van PvdA raadslid mevrouw Kuijper-Vrugt, dat nogmaals weten. Wel gaf hij aan dat Teylingen wegbeheerder is en dan ook voor moet zorgen dat er in mei een bushalte komt te staan, maar of dat voor die tijd gaat lukken had de wethouder wel zijn twijfels over. Het kan dus langer gaan duren maar volgens wethouder Vissers gaat Arriva niet terugkomen op zijn afspraken. Mevrouw Kuijper-Vrugt antwoordde hierop dat ze ook niet alles gelooft wat er in de "krant" staat!!! (het bericht kwam van Twitter en van de website van BON)

 

Maar ondanks dat men in Noordwijkerhout denkt dat de halte er vroeg of laat komt is de SP fractie van Zuid-Holland er niet gerust op en heeft gisteren daarom via SP Statenlid mevrouw van Aelst mondeling vragen gesteld aan de verantwoordelijke binnen de Provincie.

Mevrouw van Aelst SP fractie Zuid Holland.

De SP fractie hebben berichten bereikt dat de toezegging die gedaan is over een busverbinding van Noordwijkerhout naar station Voorhout niet uitgevoerd zal worden. Deze toezegging is in oktober 2012 door Arriva gedaan.

Vragen:
- Klopt het dat Arriva niet langer voornemens is om een directe busverbinding van Noordwijkerhout naar station Voorhout te laten rijden? Zo ja, waarom?
- Als dit klopt, voldoet Arriva dan nog aan de concessievoorwaarden? Zo nee, bent u bereid hier sancties op te leggen?
- Zijn Gedeputeerde Staten met de SP van mening dat de busverbinding van Noordwijkerhout naar station Voorhout noodzakelijk en wenselijk is? Zo nee, waarom niet?

De SP fractie hoopt binnenkort op deze vragen een antwoord te krijgen en de website van Blik Op Noordwijkerhout houdt u natuurlijk op de hoogte....gelukkig voor mevrouw Kuijper-Vrugt staat het straks op internet want de krant kun je niet altijd geloven....