Datum: 18-02-2020 - 10:43
10
apr
'13

Parkeerproblemen bij Jozefkerk en Leidsevaart.

In de commissie Samenlevingszaken van afgelopen dinsdagavond kwamen twee plaatsen met parkeerproblemen in Noordwijkerhout aan het bod. In de commissie werden vragen gesteld over het volle parkeerterrein bij de St. Jozefkerk en het veelvuldig parkeren op de Leidsevaart....

bij de restaurants voor de Piet Gijzenbrug.

Parkeren St. Jozefplein:
CDAer Piet Pennings stelde vragen aan wethouder Vissers over de parkeerproblemen op het parkeerterrein van de Jozefkerk. Volgens de Prinsenhofschool en het kerkbestuur staan daar in de vroege ochtend al auto's, die daar dan de hele dag blijven staan en dus voor een grote parkeerdruk zorgen als er een kerkdienst is of als de scholen in en uitgaan. Natuurlijk de vraag aan de wethouder of daar iets aan gedaan kan worden.

Wethouder Vissers antwoordde dat in het verleden al een onderzoek gedaan was naar een blauwe parkeerzone, maar dat was uiteindelijk weer niet prettig voor mensen die een iets langere tijd in de Maasgaarde verbleven. Dat ging dus toen niet door, maar er doet zich binnenkort een nieuwe situatie voor. Op dit moment wordt de nieuwe Maasgaarde gebouwd en volgens de wethouder komen er als de bouw klaar is ongeveer 20 parkeerplaatsen extra beschikbaar en gaat men in overleg met het kerkbestuur om te kijken naar een nieuwe inrichting van het plein.

Wel gaf de wethouder aan dat tijdens het in en uitgaan van de school het altijd lastig zal blijven. Hij ging in ieder geval wederom bekijken of de langparkeerders op dat moment niet in het gemeentehuis verblijven want die moeten op de Brink staan. Maar ook de ouders van de kinderen kunnen als ze niet al te ver van de school wonen, wellicht met een ander vervoermiddel de kinderen naar de school brengen. Zo kun je met al die maatregelen de druk enigszins wegnemen op het plein, aldus de wethouder.

Parkeren Leidsevaart:
Ook bij dit onderwerp werden er vragen gesteld door het CDA, is de gemeente op de hoogte van de parkeerproblemen bij de restaurants op de Leidsvaart voor de Piet Gijzenbrug? Volgens omwonenden wordt op de toch al smalle Leidsevaart veelvuldig geparkeerd door bezoekers van de restaurants en de bewoners van boven de restaurants. Dit levert volgens hen dan gevaarlijke situaties op en kunnen er zelfs geregeld geen vrachtwagens meer door die bij de bedrijven op de Leidsevaart moeten zijn. Laat staan dat de brandweer er een keer in nood langs moet.

Volgens de wethouder is de gemeente op de hoogte van de problematiek aldaar en wordt op dit moment er door de gemeente naar gekeken. Alleen blijft het volgens de wethouder zoals altijd een belangenafweging, aan de ene kant de belangen van de eigenaar van het restaurant die liever niet al te veel parkeerbeperkingen wil. Maar het is ook duidelijk dat de veiligheid zeker in het geding is en de gemeente gaat zodra men klaar is met de 's Gravendamseweg, in overleg met alle partijen kijken naar de beste oplossing van het probleem. In de plannen staat in ieder geval dat de Leidsevaart op die plek een 30km zone gaat krijgen, in plaats van de 60km die er nu gereden mag worden.