22
mrt
'13

Wethouder Vissers hoeft van de raad niet in ons dorp te wonen.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd de jaarlijkse vraag gesteld aan de raad of er weer voor een jaar een uitzondering gemaakt mag worden voor de woonplaats van wethouder Vissers. De wet schrijft voor dat je als wethouder moet wonen in de plaats waar je werkt,...

maar in uitzonderlijke gevallen mag de gemeenteraad daarvan afwijken. Zij wilden daarom voor het derde jaar wederom een uitzondering maken ivm zwaarwegende privéaangelegenheden van de wethouder die nog steeds in Delft woonachtig is.

Daar komt dit jaar nog bij dat de wethouder in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland gaat plaatsnemen en dan wordt volgens het college de basis voor deze functie door een eventuele verhuizing wat wiebelig. Alle partijen in de raad konden hier mee instemmen en ook het voorstel tot het benoemen van Marcel Vissers als lid van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland, kon met 16 stemmen voor en 0 tegen aangenomen worden.