Datum: 08-08-2020 - 02:07
22
mrt
'13

Burgemeester Goedhart "een historische avond voor De Zilk".

Met deze woorden besloot, op de raadsvergadering van donderdagavond, burgemeester Goedhart de discussie die vorige week in de commissie Ruimte en Wonen was ontstaan over de flinke investering van 9 miljoen in de nieuwbouw van De Zilk. Het college bij monde van wethouder Knapp...

concludeerde dat men kennelijk niet duidelijk was geweest, in de uitleg naar de raad toe waar het geld voor de investering vandaan zou komen. Er was ook grote twijfel bij verschillende fracties ontstaan, welke financiële risico's er voor de gemeente aan de ambitieuze plannen in De Zilk zouden zitten. Het college had de raad voor berekend dat het bedrag van 9 miljoen voor de begroting niet of nauwelijks iets zou gaan kosten.

 

Na de vergadering van 13 maart heeft wethouder Knapp, na het versturen van een brief met uitleg (zie hieronder), gesproken met alle fracties. Hierbij heeft hij nogmaals uitgelegd hoe de ingewikkelde manier van begroten voor de nieuwbouw in elkaar zit. Blijkbaar was de uitleg van de wethouder nu beter want in de raadsvergadering van gisteravond konden alle partijen instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 9 miljoen voor de nieuwbouw in De Zilk.

De algemene conclusie was dat de financiële risico's voor Noordwijkerhout voor alle fracties aanvaardbaar zijn, ondanks dat de markt voor de woningbouw niet goed is. We hebben er ook jaren voor gespaard, aldus wethouder Knapp. Burgemeester Goedhart eindigde met de woorden "het is, met al die mooie plannen waar nu unaniem mee is ingestemd, een historische avond voor De Zilk geworden".

Klik op de brief voor een vergroting.