14
mrt
'13

Een bijna tribune ontruiming, een rumoerig avondje op het Gemeentehuis. (1)

Sinds wethouder Knapp aan het bewind is, verlopen de commissie- en raadsvergaderingen meestal rustig en ordelijk. Het is zoals de pers wel eens jammerlijk zegt, de vonken vliegen daar nou niet echt vanaf in de raadszaal van het gemeentehuis. Tot aan gisteravond toen sloeg,....

tot verrassing van veel raadsleden, toch geregeld de vlam in de pan. De vergadering van de commissie Ruimte en Wonen begon rustig, er waren weinig mededelingen behalve dat Minister Blok ipv 4 april nu 8 april naar Noordwijkerhout komt. Er was niemand met een rondvraag, maar er waren wel inwoners van ons dorp die gebruik wilde maken van het spreekrecht. Daarmee zijn we ook aanbeland bij het eerste onderwerp, het ontwerp-bestemmingsplan Oosterduinsemeer.

 

Ontwerp-bestemmingsplan Oosterduinsemeer:
Het bestemmingsplan op zich was niet veel veranderd, alleen heeft wethouder Knapp de juridische mogelijkheid tot het handhaven van het recreatief en niet permanent wonen op Sollasi erin laten zetten. De wethouder heeft na veel klachten van overlast onlangs het handhaven zelfs al tot uitvoer gebracht en een aantal woningen ontruimd. Twee bewoners en de voorzitter van eigenaren van Sollasi de heer Breedeveld, maakten gebruik van het spreekrecht om hun standpunten naar voren. De vereniging had de gemeente verzocht om handhavend op te treden. Maar nee, niet tegen de bij de gemeente ingeschreven bewoners die zonder gedoogbeschikking permanent op Sollasi wonen, zoals nu gebeurt. Zij zijn namelijk niet de veroorzakers van overlast en verloedering op het park. Dat is de groeiende groep Oost-Europese arbeidsmigranten op het park, die bij de handhavingsacties van de gemeente tot dusver buiten schot waren gebleven. De vereniging zou graag zien dat er een combinatie van recreatief en permanent wonen voor 50plussers zou komen. Een aantal commissieleden reageerde best flink naar de bewoners om de hand ook in eigen boezem te steken. De wethouder en ook de commissie bleven bij het standpunt van recreatief wonen en het handhavingsbeleid. Wel wilde de politiek in gesprek blijven met de vereniging van eigenaren om te kijken naar een passende oplossing.

Na het eerste spreekrecht kreeg de spreker een applaus van de meegekomen woningeigenaren op de publieke tribune. Voorzitter Bert Gotink was daar niet van gediend en verzocht de mensen op de tribune om geen uiting te geven van een goed- of afkeuring van de ingebrachte standpunten. Helaas moest de voorzitter later tot drie keer aan toe ingrijpen en waarschuwde zelfs bij een volgende keer dat de publieke tribune ontruimd zou kunnen worden en dat allemaal in het politiek rustige Noordwijkerhout. Na afloop van de bespreking van het onderwerp was ook het vertrek van de bewoners op de tribune rumoerig en moest de voorzitter het publiek tot twee keer aan toe tot rust manen voordat de vergadering weer verder kon.

Het behandelen van het onderwerp in de vergadering duurde bijna een uur, te lang om alles hier uitgebreid te verwoorden, u kunt het gehele onderwerp nogmaals beluisteren en bekijken via internet. Klik hier voor het onderwerp, agendapunt 11.

Later in de ochtend op BON een vervolg van de rumoerige vergadering in het anders zo rustige Noordwijkerhout.