07
mrt
'13

Bouwplannen in de wijk Zeeburg.

In de commissie R en W werd het huidige bestemmingsplan Zeeburg behandeld, om aangepast te worden aan deze tijd. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard, maar zal toch op een punt aangepast worden. Voor één locatie achterin Zeeburg van ongeveer 2 hectare grond...

, wat als enige van de wijk Zeeburg nog niet bebouwd is, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Reden hiervoor is dat een aantal eigenaren van het nu agrarische gebied, aan de gemeente bouwplannen hebben kenbaar gemaakt. Men wil daar op termijn ongeveer 35 huizen bouwen, alleen is daar volgens wethouder Knapp nog geen goed plan voor gepresenteerd waar de gemeente mee kan instemmen. De wethouder zou graag zien dat het stuk grond, wat hij overigens op dit moment een zooitje vindt (zie foto's), bebouwd wordt. Het betreffende stuk grond ligt achter in Zeeburg tussen de huizen van Brittenhuis en de Zeestraat in, zie foto's.

Alle partijen in de commissie kunnen daarmee instemmen als er voldoende parkeergelegenheid en een goede ontsluiting wordt gecreëerd in het plan. Maar zover is het nog niet en wacht men af op verdere initiatieven van de huidige eigenaren. Binnen de regels van het bestemmingsplan is overigens wel bepaald dat hier alleen grondgebonden woningen mogen worden gebouwd. Gestapelde woningen (appartementen) worden hiermee uitgesloten.
Foto's redactie BON.