Datum: 04-06-2020 - 05:33
01
mrt
'13

D66-fractie Noordwijkerhout wel blij met samenwerking in de Bollenstreek.

De D66-fractie Noordwijkerhout neemt nadrukkelijk afstand van de opmerkingen van de D66-fractie in de Provinciale Staten. Wij betreuren het dan ook dat voorafgaand aan de standpuntbepaling geen contact heeft plaatsgevonden tussen de provinciale fractie en de Noordwijkerhoutse fractie...

Fusie van gemeentes leidt niet automatisch tot een kwalitatief beter bestuur of een betere dienstverlening. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Groningen blijkt daarnaast nog eens dat fusies niet kostenbesparend maar juist kostenverhogend werken. Op diverse terreinen, denk onder andere aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst, wordt in de praktijk aangetoond dat samenwerking tussen zelfstandige gemeenten wel degelijk werkt. Een gebrek aan transparantie of democratische legitimatie hebben wij daarbij niet ervaren.

De fractie van D66 Noordwijkerhout staat dan ook volmondig achter de op 14 februari jl afgesproken intensivering van de samenwerking, net zoals wij volmondig staan achter het behoud van de zelfstandigheid van Noordwijkerhout. Dat stond in ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2010 en zal zeker ook in ons programma voor de verkiezingen van 2014 te vinden zijn.
Bron D'66 Noordwijkerhout.