Datum: 16-05-2022 - 09:53
01
mrt
'13

Commissaris Franssen wel blij en D'66 niet blij over samenwerking Bollenstreek.

Commissaris van de koningin Jan Franssen is ’blij’ met de concrete stappen die de vijf Bollenstreekgemeenten tijdens het ’Valentijnsberaad’ hebben gezet over samenwerking. D'66 van Zuid-Holland ziet geen oplossing in de intensievere samenwerking en vindt dat ze beter kunnen fuseren...

Commissaris van de koningin Jan Franssen:
De samenwerking lijkt een indicatie dat Franssen op korte termijn overgaat tot de aanstelling van kroonbenoemde burgemeesters in de streek. Tot medio maart komt daarover echter geen zekerheid. Franssen en gedeputeerde Rik Janssen (SP) van bestuur hebben gisteren informeel overlegd met de burgemeesters van Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout. Een woordvoerder van de provincie heeft dat bevestigd. Daarbij zijn er volgens hem voor de toekomst ’afspraken gemaakt en uitgangspunten geformuleerd’.

Over de exacte inhoud van de gesprekken worden nu geen mededelingen gedaan. Niet eerder dan woensdag 13 maart krijgen de gemeenteraden van de vijf Bollengemeenten een brief van de commissaris van de koningin waarin uiteen wordt gezet hoe Franssen ten aanzien van de dorpen gaat opereren. De brief laat zo lang op zich wachten omdat het onderwerp op 12 maart in een vergadering van Gedeputeerde Staten op de agenda staat.
Bron: Leidsch Dagblad

D66 Zuid-Holland: Bollenstreekgemeenten kunnen beter fuseren.

De gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom moeten samengaan. Daarvoor pleit de Provinciale Statenfractie van D66 in Zuid-Holland. Alleen door een fusie kunnen de gemeenten de uitdagingen in de regio aan. D66 ziet geen oplossing in de intensievere samenwerking waartoe de vijf gemeenten in de Bollenstreek op 14 februari besloten. De uitkomst van dit zogeheten “Valentijnsberaad” is intensievere samenwerking, maar volgens de Democraten is het risico groot dat dit leidt tot meer overleg en meer stroperigheid.

De gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom hebben tijdens het zogeheten “Valentijnsberaad” – een gezamenlijke raadsconferentie op 14 februari - besloten tot intensievere samenwerking. In totaal liggen er zo'n 37 initiatieven op tafel, variërend van de vorming van één rampenstaf en de vorming van een investeringsfonds op het gebied van infrastructuur.

De fractie van D66 Zuid-Holland vindt het “Valentijnsberaad” een stapje in de goede richting, maar het gaat niet ver genoeg. Statenlid Josine Meurs: “Op langere termijn is meer samenwerking niet het ei van Columbus. Om de uitdagingen in de regio aan te kunnen, is de vorming van een grotere gemeente nodig: samen sta je sterker. D66 hoopt dat de gemeenten zelf de conclusie trekken dat het beter is om echt te fuseren.”

Daarnaast levert een samenwerking tussen gemeenten zonder te fuseren andere problemen op. Meurs: “Meer samenwerking beperkt de transparantie. Gemeenteraden hebben minder zicht op welke wethouder ze nou moeten aanspreken. Laat staan wat de helderheid voor inwoners is. Een randvoorwaarde die Zuid-Holland moet stellen is dat intensievere samenwerking niet ten koste mag gaan van democratische legitimatie”.

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Daarmee wil D66 te weten komen welke visie het provinciebestuur heeft op de samenwerking van de gemeenten en hoe hun bestuurskracht optimaal kan worden.
Bron: D'66