28
feb
'13

Nico Geerlings FHS geeft interview in PoPolsku!

Noordwijkerhouter Nico Geerlings, eigenaar van Flexible Human Services, is geïnterviewd voor PoPolsku een Poolse krant in Nederland. Vanuit zijn rol als voorzitter van de St. Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddelaars (SKIA) vertelt Nico alles over wat een Pool moet weten...

voordat hij in zee gaat met een uitzendbureau in Nederland.

Lees hier het artikel:

Alles over SKIA (Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling)

Europese wetgeving maakt het mogelijk dat burgers van Europese landen binnen de gehele Europese Unie mogen werken. Hiervoor hoeft het betreffende land geen enkele toestemming te geven aan werkgevers of werknemers. In het land zelf gelden echter wel regels waaronder werknemers of werkgevers zich in een arbeidsrelatie moeten gedragen.

 

In Nederland zijn er ongeveer 7.000 uitzendbureaus. Met een certificering wordt zichtbaar gemaakt of het betreffende uitzendbureau zich aan de geldende regels houdt. De personeelsadministratie is dan op orde, zij betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en hun medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland arbeid te verrichten. Deze certificering heet NEN-4400-1 en is in het bezit van slechts 1.400 van de bestaande uitzendbureaus. Let dus goed op met wie je in zee gaat.

De uitzendbureaus hebben het NEN-4400-1 certificaat ook nodig om lid te zijn van een brancheorganisaties. In Nederland zijn er drie brancheorganisaties di samen zo’n 1000 leden hebben.

 

1. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

 

2. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

 

3. De Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA)

 

Wie gaat werken voor een van deze organisatie weet dat het goed is geregeld. Ook wat betreft de huisvesting. Want veel werkgevers regelen ook de huisvesting voor hun tijdelijke personeel. Die huisvesting hoort uitbesteed te zijn aan een zelfstandige organisatie, zodat de werknemer de beste omstandigheden treft. Ook hiervoor zijn keurmerken in omloop. De VIA eist van haar leden dat zij in het bezit zijn van een SKIA-keurmerk, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat aan de eisen voor goede huisvesting wordt voldaan.

 

Nico Geerlings, voorzitter van de SKIA, legt uit waarin het SKIA-keurmerk zich onderscheidt. “Goede huisvesting is de basis voor een gemotiveerde arbeidskracht. Wie goed eet en slaapt en in prettig gezelschap verkeert, voelt zich goed en kan dus beter presteren. Daar maken wij ons als Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA) hard voor. Wij hebben een normering voor huisvesting vastgesteld gebaseerd op jarenlang onderzoek onder arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld op wat de leef- en privacyruimte moet zijn en hoeveel faciliteiten een huis moet bieden per inwoner. Op de website van SKIA staan woonruimtes geregistreerd. Gemeentes en aangesloten organisaties kunnen dit netwerk raadplegen en daarmee ingrijpen op misstanden.”

 

Deze brancheorganisatie VIA eist dat al haar leden voldoen aan de eisen van het European Legal Labour Certificate: het SKIA-keurmerk. Als je leeft, werkt en woont in Nederland, is het heel prettig om te weten dat er onafhankelijke stichtingen zijn die staan voor jouw welzijn op de werkvloer en voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland. SKIA beoordeelt woningen en woonlocaties van arbeidsmigranten als er aanwijzingen zijn voor misstanden en kan dan bij een gemeente een verzoek tot handhaving indienen. Ook van de aangesloten partijen worden de woningen jaarlijks gecontroleerd. Zo geven zijn altijd een goed beeld van betrouwbare huisvesting.P.S.: PoPolsku betekent 'in het Pools'. De Nederlandse zakenvrouw Angelique van 't Riet richtte de krant op. Ze ergerde zich eraan dat Polen vaak negatief in het nieuws komen, met de krant wil ze Polen meer informatie over Nederland bieden.