Datum: 06-06-2023 - 11:42
28
feb
'13

Er mag gebouwd worden op het Westeinde.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan Westeinde 86-88, vastgesteld op 13 maart 2012, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit was bij Raad van State door omwonenden beroep ingesteld. Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan...

en het beroep ongegrond verklaard. Hierdoor is het bestemmingsplan op 13 februari 2013 nu onherroepelijk geworden.

 

Ligging plangebied en omschrijving plan:
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de percelen Westeinde 86 en 88. Directe aanleiding voor het wijzigingsplan is de functiewijziging van de agrarische percelen in het kader van de ruimte voor ruimteregeling opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Met de sloop van de aanwezige kassen en de agrarische bedrijfsbebouwing krijgen de bedrijfswoningen een burgerbestemming en mogen er op het perceel Westeinde 88 drie extra woningen worden gebouwd. De rest van de percelen krijgt de bestemming Agrarische doeleinden zonder bebouwing.