Datum: 02-10-2023 - 09:44
06
feb
'13

Samen voor een sterke Duin- en Bollenstreek.

De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen komen 14 februari 2013 bijeen om te praten over de bestuurlijke toekomst van deze gemeenten. De gemeenten willen aan bestuurskracht winnen, door samen te werken op het gebied van...

beleidsvorming en beleidsbepaling.

In raadsmoties van 2 oktober 2012 van de raden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen is afgesproken dat er een conferentie komt om de bestuurlijke toekomst verder vorm te geven. Noordwijkerhout is ook geïnteresseerd in samenwerkingsmogelijkheden op strategische gebieden in de duin- en bollenstreek en is direct aangehaakt in dit proces.

Raadsconferentie
Op donderdag 14 februari is het zo ver. Dan praten de 101 raadsleden in het conferentiecentrum Leeuwenhorst over de kansen en mogelijkheden die er zijn om te komen tot deze strategische samenwerkingsverbanden. Het gaat nadrukkelijk niet om de samenwerkingsvorm, maar om de strategische opgaven voor de komende tien tot vijftien jaar. Naast de raadsleden van deze gemeenten zijn ook de burgerraadsleden van de vijf gemeenten, een vertegenwoordiging van de raad en het college van Katwijk, Holland Rijnland en de Provincie Zuid-Holland uitgenodigd om de conferentie als toehoorder bij te wonen. Om de 101 raadsleden als volksvertegenwoordigers voldoende ruimte te geven deze discussie te voeren zijn er geen andere partijen uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

Vijf werkgebieden
Op vijf werkgebieden zullen de raadsleden kijken waar er kansen liggen om te komen tot samenwerking met meerwaarde. Deze werkgebieden zijn: ‘openbare orde en veiligheid’, ‘sociaal domein’, ‘economische zaken’, ‘ruimtelijke ordening’ en ‘infrastructuur’. Ze werken aan de hand van position papers. Per werkgebied is er één voorbereid. Korte rapporten en concrete verkenningen die helder aangeven waar er synergie-mogelijkheden zitten.

Slotverklaring
De dag wordt afgesloten met een slotverklaring waarin de raden per thema hun conclusies weergeven. Na 14 februari zullen het rapport en de samenwerkingsafspraken in een definitieve vorm verschijnen en zal in de afzonderlijke raadsvergaderingen verdere besluitvorming plaatsvinden. Alle inspanning is er op gericht om nog voor de zomervakantie de uitkomst van de conferentie in samenwerkingsvormen te hebben vertaald.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.