Datum: 10-12-2019 - 19:11
22
jan
'13

"Hyacinten op b(l)oeiend glas" door Wim Granneman.

Maandagavond 4 februari verzorgt de heer Wim Granneman op verzoek van de vereniging Groei & Bloei, in de Maasgaarde een PowerPoint lezing over de historie van hyacintenglazen met de uiteenlopende modellen van de diverse landen waar ze in de loop der eeuwen gebruikt zijn...

Ook glazen van andere bollen bijvoorbeeld de amaryllis, krokus en tulp komen aan bod. Maar ook hoe ze op water kunnen broeien wordt niet vergeten. Tevens neemt de heer Wim Granneman een aantal interessante glazen mee om te tonen.

De heer Granneman is werkzaam als adviseur voor de broei van bloembollen. Daarnaast is hij een hartstochtelijk verzamelaar van hyacinten- en andere bollenglazen. Zo’n 15 jaar geleden is bij hem thuis een verzamelclub voor deze glazen opgericht, die nu rond de 80 leden uit binnen- en buitenland telt. Hiervan is de heer Granneman meer dan 12 jaar voorzitter geweest.

Deze avond wordt gehouden in “De Maasgaarde” Herenweg 9A Noordwijkerhout en begint om 20.00 uur. Toegang leden vereniging Groei & Bloei is gratis, niet leden betalen € 2.50. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Foto: tijdschrift Bloembollenvisie