16
jan
'13

X-out en skatejongeren willen graag een skatebaan en zorgen zelf voor het geld.(update)

Jongerencentrum X-Out aan de Viaductweg heeft namens de skatejongeren van Noordwijkerhout een aanvraag ingediend bij de Gemeente om een skatebaan te mogen aanleggen. De skatebaan zou dan als de plannen doorgaan tussen het jongerencentrum en de N206 komen te liggen. ...

Een tijdje geleden hebben de skatejongeren van Noordwijkerhout bij de jongerenwerkers van X-out aangeklopt met de vraag of zij konden helpen met het realiseren van een nieuwe skatebaan. De omgeving van de huidige baan op de Brink voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van deze tijd en de kosten van het twee keer (kermis en corso) in- en uit elkaar halen maakt de veiligheid van de toestellen er niet beter op en het kost iedere keer veel geld.

De skatejongeren in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar zijn samen met X-out aan de slag gegaan om een plaatsing-aanvraag te doen bij de Gemeente en om fondsen aan te gaan schrijven om het dure project te kunnen bekostigen. Drie fondsen werden door de jongeren aangeschreven en dat had veel succes, het fonds 1818 geeft maar liefst € 20.000,- de Rabobank € 7000,-, het Schipholfonds € 4000,- en de jongeren zelf gaan ook nog het resterende bedrag van rond € 1000,- bij elkaar verdienen. Een mooi project die vanuit de jongeren in samenwerking met X-out gerealiseerd kan gaan worden, de vraag is nu alleen waar mag hij komen? De jongeren weten het wel! De gemeente gaat in overleg met omwonenden van X-out en andere partijen om de mogelijkheden te bekijken om een skatebaan te plaatsen.

Foto PR - op de foto de plaats waar de skatebaan zou moeten komen.